Ühtlasi teeme kaitsepolitseile ettepaneku avalikustada kõnealune memo, et luua selgust Eesti politsei ja valitsuse tegevuse motiivides. Meie hinnangul puudub vajadus seda dokumenti riigisaladuse templi all hoida, sest see ei sisalda midagi, mis […] oleks julgeoleku seisukohalt tundliku sisuga.

EKRE riigikogu fraktsiooni avaldus pärast kapo memo lugemist