Eesti – Kas Euroopa kõige õhukesem riik kõige kõrgemate maksudega?

PwC uuringust Paying Taxes 2013 selgub, et Eesti ettevõtjatest suurema maksukoormuse all ägavad Euroopas veel vaid Itaalia ettevõtted.30 Euroopa riigi seas on Eesti oma...

Ungari peaminister: kui Euroopa ei pöördu kristlike printsiipide juurde, pole majanduskriisi ületamine võimalik

Ungari peaminister Viktor Orbán võrdleb oma kristlikud alusväärtused unustanud Euroopat liivale ehitatud majaga. Ungari valitsusjuhi sõnul ei ole praeguse kriisi tekkepõhjus majanduslik, vaid vaimne...

Ilmalikkuse diktatuur: EL-i survel eemaldati Slovakkia 2-eurose mündi kavandilt kristlikud sümbolid

Euroopa Komisjon ning mõned EL-i liikmesmaad nõudsid Slovakkialt, et viimane eemaldaks Solvakkia poolt välja antavalt 2-euroselt mündilt pühakute aupaisted.Pühitsemaks 1150 aasta möödumist pühade Konstantinuse...

Hübriidinimeste tootmine – Soome soouurijad nõuavad transsoolistele viljakust

Soome soouurijad on koostanud seisukohavõtu, milles nad vastustavad transsooliste kunstlikku viljatustamist, teatab Helsingin Sanomat. Hetkel jõus oleva seaduse järgi peab soovahetusoperatsiooni taotlev isik esitama...

Sajad tuhanded prantslased protestisid tänavatel sotside plaani vastu seadustada homoabielud

Eile tulid Prantsusmaal tänavatele sajad tuhanded inimesed, et protestida sotsialistliku valitsuse plaani vastu seadustada homoabielud ning anda homopaaridele lapsendamise õigus.Ainuüksi Pariisis osales meeleavaldustel korraldajate...

PID ehk eugeenika tagasitulek Saksamaal

PID ehk preimplantatsioonidiagnostika kasutuselevõtt Saksamaal on märgiks Teise maailmasõja järel hukka mõistetud eugeenika jõulisest tagasitulekust – sedapuhku küll peenemal ja salakavalamal moel.

Vatikan kutsub kristlasi üles mitte alistuma poliitilise korrektsuse survele ning kaitsma perekonda ja abielu

Alljärgnev on Vatikani pressisekretäri, isa Frederico Lombardi avaldus, mis tehti kättesaadavaks kolmekümnes keeles. Eesti keele näol lisandub vähemalt 31. keel. Viimastel päevadel on aset leidnud...

Lühimõtted hartast

Harta 12 on tõusnud jututeemaks number 1. Kuidas hartasse suhtuda? On siin vaid head või ka vead? Igal juhul on hea, kui sumbunud poliitilises seisundis hakkab toimuma mingigi liikumine.

Sotside järjekordne ‘võit’: Prantsuse valitsus hakkab riiklikult rahastama sündimata inimeste tapmist

Samal ajal, kui Prantsusmaa üritab riigieelarvet koomale tõmmata, kiitis riigi parlamendi alamkoda heaks eelnõu, mis näeb ette kõigi abortide kulude täielikku katmist ja alaealistele...

Itaalia riigivõlg on võlakriisi lahendamiseks ametisse määratud Mario Monti valitsemise ajal hüppeliselt kasvanud

2011. aasta novembris Itaalias tehnokraatide valitsust juhtima seatud peaministri Mario Monti peaülesanne oli aidata riigil majanduskriisist välja rabelda. Nüüd ilmneb, et tema valitsemise ajal...

Homokooslusest kasvukeskkonna mõju lapsele

Sel aastal ilmunud uuring kinnitab selgelt, et homokooselu pole lapse kasvatamiseks sobilik keskkond ja osutab lisaks paljude seniste uuringute sihilikule kallutatusele.

EUSSR: EL-i promoplakatil kujutatakse sirbi ja vasaraga tipnevat multi-kulti viisnurka

Euroopa Parlamendi liige Daniel Hannan juhib tähelepanu EL-i uuele multikultuursust promovale posterile, mis kujutab Euroopa Liitu rahvaste, religioonide ja kultuuride ühtse ja läbipõimunud massina. Posteril...

Katoliiklus Prantsusmaal: teel hääbumise poole

"Viimased kümnendid on toonud endaga kaasa ühiskonna vaimse kõrbestumise. Juba Vatikani Teise Kirikukogu ajal võis teatud traagilistest ajalooepisoodidest näha, milline on elu Jumalata maailmas,...

Lääne ühiskonna kriis on ennekõike vaimne kriis

MPÕK välissuhete esindaja, metropoliit Illarion kõneles Roomas paavstile jt-le vajadusest tihedama strateegilise koostöö järele katoliiklaste ja ortodokside vahel võitluses agressiivse sekularismiga.

TriaLogos 2012: Vabadus ja vastutus harmoonia otsinguil

Tihti räägitakse vabadusest kui meie kalleimast varast ja olulisimast väärtusest. Samas ei osata aga sageli vastata, mida vabadus endast üldse kujutab. On see tõesti vaid võimalus teha ükskõik mida? Kindlasti mitte.

Paavst: kristlikud poliitikud peavad kaitsma abielu

Paavst Benedictus XVI selgitas tema audientsile kogunenud kristlikele poliitikuile, et nende kohuseks on kaitsta abielu ja perekonda kui ühiskonna alust ideoloogiliste rünnakute eest.

Läti kodanikeühendused nõuavad sootuseideoloogiat propageeriva ministri tagasiastumist

54 Läti kodanikeühendust on sügavalt nördinud valitsuse toetuse pärast salaja ettevalmistatud ja traditsiooniliste soorollide vastu suunatud lasteraamatute levitamisele lasteaedades.

Kirik peab saama Vene ühiskonna moraali kandjaks

Kirik kujutab endast traditsioonilist ühiskondliku moraali hoidjat. Kiriku autoriteedi ja religioossete veendumuste puudumisel jääb ühiskond ilma vajalikust moraalsest alusest.

Küsimus homopartnerlusest on ennekõike moraalne, mitte juriidiline

SA PTK ei nõustu kavandatava kooseluseadusega, sest see tähendaks õiguse eemaldumist loomuseadusest ning hägustaks ühiskondlikku arusaamist kõlbelisest käitumisest.

Targa laul ja albi võitlus

Väikerahva esindajad - nii vanad kui noored - on verine taak inimkonna turjal. Nad aeglustavad globaliseerumist ja inimkonna üldist progressi. Parem oleks nad kiiremas korras hingusele saata.