Kultuurikriitik Kunnuse tagurpidine tunnetus

Mihkel Kunnuse püüd labastada pühadust võrreldes seda peldikuuksega on tülgastav, isegi kui see on tingitud pigem iga hinna eest mõne vaimukuse väljapigistamise taotlusest.

Lase usuisal end tümitada

Väärt usuisa Martin Luther polnud just suu peale kukkunud mees. Paljusid kostitas ta mõne krõbeda üteluse, suupärase sajatuse või vaga vopsuga mööda patust turja....

ESM ehk lugu sellest, kuidas Goldman Sachs vallutas Euroopa

ESM-i lepe asutab uue valitsustevahelise organistatsiooni, millele me oleme kohustatud seitsme päeva jooksul pärast organisatsiooni enese nõudmist kandma üle piiramatus koguses raha.

Riigikohus: ESM-iga liitumine ei ole Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus, sest see aitab tagada finantsstabiilsust

Täna avaldas Riigikohus oma otsuse, milles asus seisukohale, et Eesti liitumine ESM-i (Euroopa Stabiilsusmehhanismi) asutamislepinguga ei ole vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, asudes seeläbi toetama...

Quebecis avati valitsuse rahastatud ‘homofoobsete tegude’ register

Kanada provintsis Quebecis tegutsev homoaktivistlik organisatsioon avas "homofoobsete tegude registri", väites selle olevat esimese seesuguse maailmas. Projekti toetab Quebeci valitsuse Justiitsministeerium.Homofoobsetena kvalifitseeruvad registrisse "kõik...

KOMMENTAAR: Käima tõmmatakse rahva hääbumise lõppmäng

Otsustades kanda Eesti inimeste raha Hispaania pankadele, tõmbas Valitsus käima protsessi, mis ei saa lõppeda kuidagi teisiti kui Eesti riigi viimaste ressurside ja suveräänsuse säilmete hävitamisega.

Eesti sotsiaalmaksu reformi (häda)vajalikkuse põhjustest

Asetades ebamõistlikult kõrge maksukoormuse põhiosas niigi vaesunud töötajaskonnale, on Eesti maksusüsteem mitte üksi majanduslikult ebaotstarbekas, vaid ka eetiliselt vastuvõetamatu.

Miks, hr president?

Mis presidenti niivõrd häiris, et ta riigijuhile täiesti kohatute, isegi labaste sõnadega reageeris? Oleks tark lõpetada enese kiitmine, sest tulevik on pigem ebamäärane ja halbade ennetega kui helge.

Teateid Süüria tegelikkusest: meeleheites Homs ja infosõda

Süürias on võimalik säilitada rahu, kui igaüks räägiks tõtt. Pärast aastapikkust konflikti on kohapealne tegelikkus hoopis teistsugune sellest, mida esitab Lääne meedia desinformatsioon.

Lastekaitsepäev ja silmakirjalikkus

Nagu tavaks saanud, räägitakse lastekaitsepäeval kõigest muust kui meie aja ülekaalukalt kõige sügavamast inimõiguste rikkumisest – sündimata laste massilisest riiklikult rahastatud tapmisest.

Kontratseptiivsest mentaalsusest

Ekslikult peetakse rasestumisvastaste vahendite kasutamist ja aborti teineteist välistavateks valikuteks. Tegelikkuses pole need kaks teed vastandlikud, vaid pigem ühe tüve kaks haru.

Kas juba aitab, laulurahvas?

Eesti ühiskond vajab eetilist murrangut. Eesti vajab mitte tasa ja targu talitamist, vaid kodanikujulgust, mille raames moodustuks oma näo ja nime taga seisvatest isikutest vabade kodanike ühiskond.

Euroopa Inimõiguste Kohus tunnistas ja kinnitas Kiriku autonoomiat religiooniõpetajate valikul

Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitas hiljuti, et kristlikele kirikutele ja konfessioonidele Euroopas kuulub autonoomia määrata vabalt, kes õpetavad nende õpetust riiklikult rahastatud õppeasutustes.

Postmodernistlike puberteetikute terror

Olen kaua unistanud, et vähemalt meie kultuuri tootjad hakkaksid aru saama, kui palju tegelikult meie elus ja elukorralduses sõltub sellest, mida nemad meile levitavad, või lausa agressiivselt peale suruvad!

Saksamaa rohelised nõuavad peresiseste seksuaal-suhete seadustamist

Saksamaa roheliste noorteühendus võitleb selle eest, et perekonnasisesed seksuaalsed suhted oleksid tulevikus legaliseeritud. Vanemate ja laste vahelise või laste omavahelise seksuaalsuhte lubamist põhjendab noorteorganisatsioon...

Sallivuse lõpp

Illusioon, et moraalne pluralism kujutab endast mõistlikku ühiskondlikku strateegiat, teeb oma viimseid hingetõmbeid. Seda, mille suhtes nõuti algselt sallivust, püütakse nüüd kehtestada normina.

Vene Kirik ning inimõiguste ja vabaduste probleemi kristlik mõõde

Venemaa patriarh kirjutab oma värskelt eesti keeles avaldatud raamatus, et nüüdisaja olulisim küsimus seisneb isiku õiguste ja vabaduse idee seostamises tema kõlbelise vastutuse probleemiga.

ERR-i Moskva korrespondent nimetas EELK-d kurjuse jõuks, ent võttis sõnad tagasi

Eile avaldati ERR-i uudiseteportaalis Rahvusringhäälingu Moskva korrespondendi Krister Parise arvamuslugu, mille kokkuvõtvas lõigus nimetas autor Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut selle peapiiskop Andres Põderi avalduse...

Helen Gurley Brown – surmakultuuri arhitekt

Ajakirja Cosmopolitan "vaimne ema" Brown juurutas raha, seksi ja materiaalse edu kultust, ent nagu tema enda elukäik näitas, on sellele isekuse valemile andmumise tulemiks hoopis üksindus ja meeleheide.

Suur nihe globaal- võimu struktuurides? Suurimad tõusvad majandusriigid plaanivad Lääne finantskartellist sõltumatut arengupanka

28.-29. märtsil leidis India pealinnas Delhis aset maailma suurimate arenevate tööstusriikide ühenduse – nn BRICS (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika) grupi – valitsusjuhtide tippkohtumine....