Fookuses Ungari (1): Keda ohustab Orbán?

Ungari peaminister Viktor Orbán püüab võimule tulekust saati teostada iseseisvat poliitikat oma riigi huvides. Sel moel on ta ohustanud vähemalt paari mõjuvõimsa grupi huvisid.

Kas sekulaarsest hedonismist on saanud USA ametlik religioon?

Obama valitsuse edikt on lõpetanud usuvabaduse eksperimendi USA-s. Sekulaarse hedonismi riigikirik on meile kõigile sõja kuulutanud, värvates enda teenistusse Ühendriikide valitsuse võimu.

Kas liigume üha kindlamal sammul ennetava tuumasõja poole?

Maailm liigub ühe tõenäolisemaks muutuva ennetava tuumasõja poole. Küsimus pole mitte üksnes Iraanis ja Iisraelis, vaid Washingtoni otsuses Moskva nn Ballistilise Raketitõrjega nurka suruda.

Prantsusmaa president tõrjub üleskutseid kirjutada sekulaarsed väärtused riigi põhiseadusesse

Sekulaarsus ei tähenda, et kirikud ei või ühiskondlikus diskussioonis osaleda. Vastupidine kujutaks endast veidrat nägemust demokraatiast: igaühel on õigus kõneleda, välja arvatud religioosetel inimestel.

Europarlamendi raportöör mõistis isikuvabadusi raskelt piirava lepingu ACTA läbisurumise hukka ja lahkus ametist

ACTA-teemaga seonduvat on väga huvitav jälgida, sest ühiskondliku vabaduse kaitse seisukohast näib olevat tegu ühega suurima mõjuulatusega protsessidest, mis viimastel aastatel avalikkuse ette on...

MPÕK kõrge esindaja: Venemaa peaks homoseksualismi propaganda täielikult keelustama

Radio Vaticana vahendab, et Moskva Patriarhaadi Kiriku ja Ühiskonna Kontaktide sinodaalse osakonna esimees isa Vsevolod Tšaplin kutsus üles muutma Venemaa seadusi teravamaks homoseksualismi propaganda...

Mõned sõnad Ungari kaitseks

Püüdlus kaitsta suveräänsust ja kristlikke ühiskonnakorralduslikke põhimõtteid on toonud Ungari valitsuse peale vasakliberaalide viha ja rünnakud. Millised on nende rünnakute tagamaad?

Paavst Benedictus XVI suursaadikuile: homoseksuaalne “abielu” ohustab inimkonna tulevikku

Kõneledes 9. jaanuaril Vatikanis oma iga-aastasel kohtumisel suursaadikutega, hoiatas paavst Benedictus XVI riikide esindajaid, et sündimata inimeste tapmist lubavad ja traditsioonilist peremudelit õõnestavad seadused...

Raha ja pangandus II: pangandus, liigkasuvõtmine ja võlapõhine rahasüsteem

Järjekordne artikkel "Majanduslike mõtiskluste" seeriast võtab vaatluse alla võlapõhise rahasüsteemi ja liigkasuvõtmisele baseeruva pangandussüsteemi tähenduse kaasaegses ühiskonnas.

Milline on Eesti parim ja milline halvim seadus?

Endise õiguskantsleri, hr Allar Jõksi juhtimisel otsitakse sel nädalal vastust küsimusele, mida pidada Eesti parimaks ja halvimaks seaduseks. Siin on käidud välja loomuseadusel põhinev seisukoht.

Mati Hint: Eesti rahvas ja riik on kõlbelise kriisi tõttu suures hädaohus

Alljärgnev on Eesti ühe silmapaistvaima intellektuaali ja ühiskonnategelase, professor Mati Hindi kõne Eesti Rooma Klubi aastakoosolekul 28. novembril 2011. Eesti Rooma Klubi ühendab Eesti ühiskonna...

Majanduslikud mõtisklused II: raha ja pangandus

Käesolev artikkelv vaatleb raha, töö, panganduse, maksude, inflatsiooni, liigkasuvõtmise ja energeetika omavahelisi seoseid ning ajaloolist kujunemislugu, selgitades seeläbi tänase majanduskriisi tagamaid.

Sooteooria ja sotsiaalküsimused: milline on Kiriku roll?

Sooteooria pooldajad väidavad, et enne meheks või naiseks olemist oleme kõik inimolendid. See õilis sofism on illusioon, sest inimolendit iseeneses ei ole olemas – on vaid mehed ja naised.

Kõne Euroopa üldisest olukorrast

See 1850. aastal Hispaania parlamendis peetud ja Euroopa olukorrale keskenduv kõne on aktuaalne ka täna ning aitab mõista viimase 160 aasta sündmuste ideelisi tagamaidl.

Mõnest kinnisideest seoses Kiriku ja naistega

Kristlik kultuur on alati jaatanud mehe ja naise võrdsust, ent seda printsiipi peab realiseerima loomuliku elukorralduse ning mehe ja naise rollide tugevdamiseks, mitte nende lammutamiseks.

Kultuurifestival TriaLogos keskendub sel aastal perekonnale

TriaLogos – festival mõtlevale inimesele!Ajavahemikul 19.-22. oktoober toimub järjekordne festivalisessioon. Seekord teemal PEREKOND.Kogu heaoluühiskond, eriti aga Eesti, elab eksperimentide ajastul. Kahtluse alla on seatud...

Väidetavalt on keskmiselt iga viies eestlane viimase aasta jooksul oma armastatut petnud

Postimees vahendab, et värskelt läbiviidud seksiteemalise küsitluse kohaselt on iga viies eestimaalane viimase aasta jooksul oma armastatut petnud. Milline võiks olla vastav suhtarv, kui...

Orjamentaalsuse triumf: rahandusminister Ligi arvates on parem eestlaste raha pankadele kantimisega kaasa minna kui...

Eilses TV3 uudistesaates antud intervjuus (vt 5 min alates) kostis rahandusminister Jürgen Ligi, kommenteerides Eesti ühinemist EFSF-iga ja ESM-ga: "Parem on see laen anda...

Eurotsooni võlaprogramm: vara pankadele, võlad rahvastele, võim rahvusvahelistele organisatsioonidele

Eurotsooni “finantssüsteemi stabiliseerimise” nime taga peitub protsess, mille kaudu toimub majandussubjektide poolt loodud reaalsete varade siirdamine pelgalt virtuaalset väärtust “tootvale” finantssektorile.

Gilbert K. Chestertoni distributism

Kui ühiskonnas tugineb kõik perekonna tugevdamisele ja kaitsmisele, elab selline ühiskond üle kõik tormid. Kodul baseeruv ühiskond on loomulikult ja tingimuslikult kohalik ning detsentraliseeritud ühiskond.