Deemonite võimetu raev

Vene Õigeusu Kiriku vastu on käivitatud rünnakutelaviin, millist pole nähtud nõukogude ajast saati. Selle sisuks on sõda Jumala, Kiriku ja inimese vastu. Seepärast rüvetatakse kirikuid ja saetakse maha riste.

Eurokriis on vahend Euroopa Ühendriikide loomiseks

Eurokriis ei tekkinud ootamatult. Tegelik tõde on see, et me teame, mis juhtuma hakkab – teame täpselt, sest plaan on algusest saadik olnud selge. Eurokriis teenib eesmärki luua Euroopa Ühendriigid.

Piiskop: vastuseis “homoabielule” on tõde armastuses, mitte homofoobia

Korsika piiskopi sõnul tähendab Prantsusmaa sotsialistliku valitsuse plaan anda homoseksuaalsetele liitudele sisuliselt abieluga võrdväärne õiguslik staatus ühiskonna ühe alussamba hävitamist.

Kristlased ei tohi nõustuda kristluse getostamisega

Kristlastel pole õigust jätta oma kodumaad nende jõudude meelevalda, kes püüavad Kristust troonilt tõugata. Vastupidi, meie kohus on seista Kristus Kuninga valitsemise eest nii ühiskonnas kui ka igaühe südames.

Teadaanne Riigikogu liikmetele seoses ESM-ga

Rahvas pole teile andnud volitust müüa meid ja meie lapsi pankade võlaorjusse. Kui te seda siiski teete, siis muudate end vöörvõimude käsilasteks ja lakkate seeläbi olemast legitiimse riigivõimu kandjad.

Venemaal luuakse kristluse kaitseks ja tsaarivõimu taastamiseks partei

Kodanikeühendus Autokraatne Venemaa kavandab koostöös Vene Õigeusklike Kodanike Liiduga uue õigeuskliku poliitilise partei registreerimist.

Kas tõesti vaid poliitiline eliit?

Ühiskonnas on saavutatud tardumuslik status quo, kus eliit taotleb rahva toetust ja samas põlastab tema pürgimusi ning rahvas ihaldab võimu, kuid vihkab selle esindajaid oma luhtunud soovide sümbolina.

Taasiseseisvumispäeva nature morte: meditatsioon klaveripalaga

1980-ndatel õhus olnud valust ühes ilu ja lootusega on tänaseks alles jäänud vaid valu – ja sedagi jagab saatus vaid mõnel üksikul õndsal hetkel. Tunda on ühe rahva hääbumist ja mullakõdu lõhna.

Liberaalse demokraatia tegelik pale: paljastatud rindadega aktivistid saagisid Kiievis krutsifiksi maha

Ukraina feministliku rühmituse Femen paljaste rindadega aktivist saagis maha Kiievi kesklinna püstitatud suure puust krutsifiksi, et avaldada toetust Moskva Kristus Lunastaja katedraalis huligaanitsemise eest...

ÜRO Inimõiguste Nõukogus kaaperdati traditsioonilisete väärtuste resolutsioon

Tõenäoliselt on venelased maruvihased. Eelmisel aastal algatas Venemaa valitsus Genfis ÜRO Inimõiguste Nõukogus protsessi, millega loodeti jõuda traditsioonilisi väärtusi toetava ja kiitva resolutsioonini. Ent...

Süsteem kukutatakse kokku ja rahvad orjastatakse

Euroopa Parlamendi liige Nigel Farage hoiatab, et Euroopat ootab suure tõenäosusega ees tõeliselt dramaatiline panganduse kollaps, mille planeerijad soovivad orjastada ja vangistada rahvad nn Uude Korda.

Nunn: Süüria sündmuste meediakajastus on erapoolik ja ebatõene

18 aastat Süürias asuva kloostri abtissiks olnud nunn räägib, et tema koduriigis aset leidva vägivalla rahvusvaheline meediakajastus on "erapoolik ja ebatõene".

Inimesed, teid plaanitakse vaeseks teha!

Me ei tohiks osaleda mitte üheski skeemis, mis viib eesti maksumaksja raha võõraste valitsuste või ettevõtete võlgade klapitamiseks. Seda teha tähendab reeturlikkust oma rahva suhtes.

Kultuurikriitik Kunnuse tagurpidine tunnetus

Mihkel Kunnuse püüd labastada pühadust võrreldes seda peldikuuksega on tülgastav, isegi kui see on tingitud pigem iga hinna eest mõne vaimukuse väljapigistamise taotlusest.

Lase usuisal end tümitada

Väärt usuisa Martin Luther polnud just suu peale kukkunud mees. Paljusid kostitas ta mõne krõbeda üteluse, suupärase sajatuse või vaga vopsuga mööda patust turja....

ESM ehk lugu sellest, kuidas Goldman Sachs vallutas Euroopa

ESM-i lepe asutab uue valitsustevahelise organistatsiooni, millele me oleme kohustatud seitsme päeva jooksul pärast organisatsiooni enese nõudmist kandma üle piiramatus koguses raha.

Riigikohus: ESM-iga liitumine ei ole Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus, sest see aitab tagada finantsstabiilsust

Täna avaldas Riigikohus oma otsuse, milles asus seisukohale, et Eesti liitumine ESM-i (Euroopa Stabiilsusmehhanismi) asutamislepinguga ei ole vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, asudes seeläbi toetama...

Quebecis avati valitsuse rahastatud ‘homofoobsete tegude’ register

Kanada provintsis Quebecis tegutsev homoaktivistlik organisatsioon avas "homofoobsete tegude registri", väites selle olevat esimese seesuguse maailmas. Projekti toetab Quebeci valitsuse Justiitsministeerium.Homofoobsetena kvalifitseeruvad registrisse "kõik...

KOMMENTAAR: Käima tõmmatakse rahva hääbumise lõppmäng

Otsustades kanda Eesti inimeste raha Hispaania pankadele, tõmbas Valitsus käima protsessi, mis ei saa lõppeda kuidagi teisiti kui Eesti riigi viimaste ressurside ja suveräänsuse säilmete hävitamisega.

Eesti sotsiaalmaksu reformi (häda)vajalikkuse põhjustest

Asetades ebamõistlikult kõrge maksukoormuse põhiosas niigi vaesunud töötajaskonnale, on Eesti maksusüsteem mitte üksi majanduslikult ebaotstarbekas, vaid ka eetiliselt vastuvõetamatu.