( : ) avalik kiri va Jüri Ratasele

Toetan teie poliitikat.