Kes vastutab Eesti LGBT Ühingu ja Feministeeriumi ebaseadusliku rahastamise eest?

Seadust rikkudes ideoloogilistele ühingutele sadade tuhandete eurode maksumaksjate raha jagamine ei saa õigusriigis olla vastuvõetav ja keegi peab selle eest võtma reaalse vastutuse, toonitab Varro Vooglaid. Eelmisel nädalal järeldas riigikontroll, et sotsiaalministeeriumi kaudu eraldati hasartmängumaksust 2019. aastaks Eesti LGBT Ühingule, MTÜ-le Oma Tuba (portaal Feministeerium) ja Eesti Inimõiguste Keskusele aastatoetused seadusevastaselt. Summad, millest jutt käib, … Jätka Kes vastutab Eesti LGBT Ühingu ja Feministeeriumi ebaseadusliku rahastamise eest? lugemist