Illustratsioon: Objektiiv

Eesti LGBT Ühing on tegevusaja jooksul saanud Eesti maksumaksja raha eest toetusi üle 200 000 euro, mis moodustab ühingu toetustest läbi aastate kokku napilt alla 30 protsendi. Samas on liikmemakse ja eraannetajate toetusi läbi aastate kogutud 28 442 euro väärtuses, mis moodustab kogurahastusest vaid 3,6 protsenti. Ülejäänud toetused pärinevad Avatud Eesti Fondilt, Euroopa Liidult ja muust välisrahastusest.

Liikmemakse ja eraannetusi on läbi aastate kogutud vaid veidi alla 30 000, mis moodustab kogutoetusest vaid ligikaudu 3 protsenti. Avatud Eesti Fondilt on ühing saanud üle 160 000-, Euroopa Liidult ja muu välisrahastusena üle 120 000 euro.


Eesti LGBT Ühingule eraldatud toetused 2009–2018. Tabel: Objektiiv

Eesti LGBT ühing alustas ametlikult tegevust 2009. aastal MTÜ Eesti Gei Noored nime all. Samast aastast pärineb esimene majandusaasta aruanne, millest selgub, et esimesed märkimisväärsed toetused summas 9087 eurot, toonases vääringus 142 186 Eesti krooni saadi sihtfinantseeringuna Euroopa Liidult programmi "Euroopa Noored" kaudu ja Avatud Eesti Fondilt. Esimesel kolmel aastal ei erista ühingu majandusaasta aruanne projektidest saadud toetusi numbriliselt, ent summaarselt saadi 2010. aastal aruande järgi 11 544 euro eest sihtfinantseeritud toetusi peamiselt Euroopa Liidult ja 2011. aastal summaarselt juba 67 713 eurot peamiselt Avatud Eesti Fondilt.

Alates 2012. aastast eristavad ühingu majandusaasta aruanded projektidest saadud toetusi ka numbriliselt. 2012. aastal saadi sihtotstarbelise toetusena 35 755 eurot Avatud Eesti Fondilt, 7500 eurot Avatud Eesti Fondilt Euroopa Majanduspiirkonna projektist, 1216 eurot Sotsiaalministeeriumilt Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu ja Siseministeeriumilt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu. See aasta on ühtlasi esimene, mil Eesti LGBT ühing saab maksumaksja raha, summas 6517 eurot.

2013. aastal saab ühing 22 137 eurot toetust otse Open Society Foundationilt, mis on George Sorose asutatud emaorganisatsioon Avatud Eesti Fondile. Lisaks saab ühing samal aastal veel 17 665 eurot toetust USA Saatkonnalt järgmised 4 aastat kestvaks projektiks, millega arendati välja täienduskoolituste programm koolides töötavatele õpetajatele ja spetsialistidele „laiema inimõiguste raamistiku ning soo ja transsoolisuse käsitluse" lisamiseks. Maksuraha saadakse toetusena Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu 6000 eurot.

Järsk tõus Hasartmängumaksu Nõukogu toetuses toimus 2014. aastal, mil LGBT ühing sai Nõukogu kaudu toetust 22 000 eurot. Huvitava kokkulangevusena algatati sama aasta kevadel Riigikogus kooseluseaduse läbisurumise protsess, mis päädis seaduse poolikul kujul vastu võtmisega sama aasta oktoobris. Märtsis oli ametisse astunud Taavi Rõivase esimene valitsuskoalitsioon, kuhu tandemina kuulusid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid. Veel saadi maksumaksja rahast toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 8982 euro väärtuses. Kokku sai Eesti LGBT Ühing 2014. aastal 30 982 eurot maksumaksja raha.

2015. aastal sai ühing Hasartmängumaksu Nõukogult toetust 40 000 eurot maksumaksja raha ning jätkas kolme kestva projekti raha kulutamist. 2016. aastal sai ühing järgmiseks mitmeaastaseks projektiks 41 312 eurot toetust Avatud Eesti Fondilt, Hasartmängumaksu Nõukogult 39 526 euro suuruse toetuse ja jätkas kahte kestvat projekti.

2016. aastal sai ühing 50 000 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult, et „suurendada ja tugevdada koostööd Balti riikide LGBT+ organisatsioonide Eesti LGBT Ühingu, LGL (Leedu) ja Mozaika (Läti) vahel eesmärgiga võidelda diskrimineerimise, negatiivsete sotsiaalsete hoiakute vastu," ja taas 39 526 eurot Hasartmängumaksu Nõukogult. 2018. aastal sai Eesti LGBT Ühing 5000 eurot Euroopa partnerilt ILGA-Europe ja koguni 70 000 eurot maksumaksja raha Hasartmängumaksu Nõukogult.

Sotsiaalministeeriumi andmetel sai ühing 2017. aastal aga Hasartmängumaksu Nõukogult 65 000 toetust. Eesti LGBT ühing järelepärimisele rahastuse osas ei vastanud.

Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad aastatoetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv

Kokku on Eesti LGBT Ühingut tegevusaja jooksul erinevatest allikatest toetatud 799 747 euroga. Sellest ülekaalukalt suurima osa moodustab Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu eraldatud maksumaksja raha, kokku 232 551 eurot. Maksumaksja raha moodustab ühingu rahastusest läbi aastate 29%. Samas on liikmemakse ja eraannetajate toetusi läbi aastate kogutud 28 442 euro väärtuses, mis moodustab kogurahastusest 3,6%.

Eeldatavasti suureneb LGBT Ühingu rahastus maksumaksja taskust lähiaastatel samas tempos. 2019. aasta majandusaasta ei ole veel läbi ja ühingule on aasta alguses eraldatud juba 96 000 eurot. Hasartmängumaksu Nõukogu on laiali saadetud, kuid maksumaksja raha jagamine jätkub vastloodud strateegilise partnerluse programmis.

Koostas Oto Tuul

Absurd: sotsiaalministeerium eraldab homopropagandat tegevatele võltskodanikuühendustele ligi 250 000 eurot