USA saatkond tähistamas koos kohalikega detsembrikuiste talvepühade saabumist Tallinnas Kentmanni tänaval. Foto: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

WikiLeaksi poolt avaldatud dokumendist USA saatkonna tegevuse kohta Eestis ilmneb, et ettekirjutused Eesti elukorraldusele on olnud sõnaselged juba pikemat aega ning summad avaliku arvamuse suunamiseks arvestatavad.

Nii on Eesti valitsust juba aastal 2006 juhendatud näitama üles "initsiatiivi adresseerimaks uute ja mitteeurooplastest [saabujate] integreerimist."

Ühtlasi "peaksid Eesti ametivõimud lisama koolide programmidesse õpetuse erinevuse (mitmekesisus, ingl. k. diversity) ja multikultuurses ühiskonnas elamise hüvedest."

Lisaks tuleb Eesti ametivõimudel "tagada toetus Eesti Avaliku Sõna Nõukogule ja Eesti Ajalehtede Liidule koolitamaks [ajakirjanikke] kõnelema rassismi ja rassilise diskrimineerimise teemadel."

Juttu on ka konkreetsetest summadest. "[USA saatkond Eestis] eraldab 4000 USA dollarit Tartu Pimedate Ööde filmifestivali jaoks, et [nad] näitaksid USA filme kultuurilisest ja rassilisest sallivusest."

"Me loodame, et see filmifestival – mida korraldavad eestased eestastele – aitab genereerida laiapõhjalist avalikku arutelu sallivuse ja mitmekesisuse teemadel," avab dokument lobitöö sügavamat olemust.

Saatkond on õnnelik selle üle, kuidas hiljuti Eestisse naasnud "õpilane" ehk USA välisministeeriumi erialases vahetusprogrammis International Visitor Leadership Program (IVLP) osalenud rahvastiku- ja migratsiooniministri Paul Eerik-Rummo nõunik Ken Koort kirjutas juhtivas venekeelses Eesti ajalehes artikli, milles kiitis USA multikultuursust ning mõtiskles selle üle, mida oleks Eestil õppida USA mitmekesisusest.

Tõelise pommuudisena ja võimalusena edasiseks teavitustööks toob saatkond esile, kuidas Hollandi suursaadik Eestis Hans Glaubitz lahkus enneaegselt Eestist, sest tema poiss-sõber, mustanahaline kuubalane Raul Garcia Lao sattus Hollandi ajalehe NRC Handelsblad andmetel Eestis homoviha ja rassismi objektiks.

Ühe töösaavutusena näeb saatkond videokonverentsi Southern Poverty Law Centeri (SPLC) ning Eesti valitsusametnike ja valitsusväliste organisatsioonide esindajate vahel arutamaks sallivuse edendamist haridussüsteemis.

Eestlased olla leidnud mõttevahetuse väga informatiivse olevat ning SPLC lubanud jagada kasutamiseks oma värskeimat sallivuse-alast materjali.

SPLC on paistnud silma kui juhtiv nn vihakõne teema õhutaja ning kristlike koguduste ja organisatsioonide tagakiusaja Ameerika Ühendriikides.