Markus Järvi: konservatiivsus hoiab kultuuri säilimise ja arenemise eeldusi

Konservatiivsuse tuumaks on väärtuste, institutsioonide, käitumismustrite, ideaalide, tavade ja traditsioonide – ühesõnaga kõige selle hoidmine, mille muutmine, lõhkumine ja asendamine tooks endaga kaasa mitte ainult kultuuri huku, vaid muudaks kultuuris arenevat inimesest, mõtiskleb Markus Järvi nädalakommentaaris.  Eelmises nädalakommentaaris rääkisin väga lühidalt ja sissejuhatavalt revolutsiooni mõistest seoses postmodernismi pealetungiga viimase poolsajandi jooksul. Üks teema, mis sellega seondub, … Jätka Markus Järvi: konservatiivsus hoiab kultuuri säilimise ja arenemise eeldusi lugemist