Nicholas Fuentes. Foto: AP

Ameerikas on noorte konservatiivide seas tekkinud vastasseis pragmaatiliste Iisraeli-lembeliste libakonservatiivide ja radikaalsete kristlike rahvuskonservatiivide vahel. Libakonservatiivide tahtmatus tõmmata enda punaseid jooni ja keelduda neis järeleandmisi tegemast on kriitikat väärt, kirjutab Oto Tuul.

Ameerikas on poliitiline paremtiib lõhenenud. See on hiljuti ilmenenud nn Groyper-ite liikumises ja sündmustes, mida on kõlavalt nimetatud Groyper-ite sõjaks. Konflikti üheks osapooleks on nominaalselt konservatiivne poliitiline liikumine Turning Point USA (edaspidi TPUSA), selle liider 24-aastane Charlie Kirk ja hiljuti vasakpoolse tsensuuri teemal raamatu kirjutanud president Trumpi poeg Donald Trump juunior.

Teiseks osapooleks on mitteformaalne metapoliitiline suuresti internetis organiseeruv groyperite liikumine eesotsas poliitilise kommentaatori 21-aastase Nicholas J. Fuentesega. Fuentes on YouTube'is ilmuva poliitilise saatesarja "America First" juht, katoliiklane, rahvuslane ja konservatiiv.

Liikumisele nime andnud ja nende maskotiks olev 'Groyper' on aga variatsioon tuntud internetimeemist, konn Pepest.

Liikumisele nime andnud meem, konn Groyper.

Toimumiskohaks oli TPUSA ringreis Ameerika ülikoolides, kus peeti poliitilistel teemadel ettekandeid ja arutelusid. Ringreisi pealkirjaks oli „Kultuurisõda" ja toimus mitmetes ülikoolilinnakutes nagu Nevada ja Colorado ülikoolid ning UCLA.

Viies üritused läbi tugevalt liberaalse kaldega ülikoolilinnakutes rakendati kavalat taktikat: vastuolulistele kõnelejatele kas antakse platvorm ja nad saavad oma ideid propageerida, ühtlasi küsimustele vastates liberaalidele ära panna, või neid tsenseeritakse, nad saavad rõhuda sõnavabaduse ja tsensuuri teemale, enda märtristaatusele ja vasakpoolsete autoritaarsusele. Mõlemal juhul saavad nad tähelepanu ja võidavad.

Ent see taktika pöörati nende endi vastu. Ringreisi üritusel hakkasid küsimustevoorus kriitilisi küsimusi esitama vastupidi oodatule hoopis groyperid, parempoolsed konservatiivid seades küsimuse alla, kuidas ühtivad konservatiivsete ideaalidega näiteks Iisraeli rahaline toetamine, poolehoid seksuaalvähemustele ja soovahetajatele ning immigratsiooni lubamine. Internetis organiseeruvad groyperid hakkasid TPUSA üritustel kogunema ja püüdsid küsida nii palju teravaid küsimusi kui võimalik. Kulminatsioon saabus 29. oktoobril Ohio ülikoolis, kus üks groyperitest esitas Kirkile esmapilgul kummalise, kuid konkreetse tagamõttega vaimuka küsimuse:

Groyper: „Mul on sulle, Charlie, üks kiire ja lõbus küsimus. Sa andsid varasemalt sel aastal Jeruusalemmas kõne, eksole? Kas te käisite pärast ka mõnel lõbusal tantsupeol? Sest ma kuulsin, et iisraellased on ühed maailma parimad tantsijad. Kui te mind ei usu, guugeldage 'tantsivad iisraellased' [ing dancing Israelis – toim] – on hullumeelne kui head tantsijad nad on. Kas nõustud sellega või mitte?"

Charlie Kirk: „Iisrael on ilus maa, suurepärane maa ka."

Groyper: „Ja meie suurim liitlane."

Charlie Kirk: „Õige."

Fraasiga 'tantsivad iisraellased' vihjas küsija 9/11 terrorirünnakute ajal New Yorgis filmitud videokaadritele tantsivatest iisraellastest, kes justkui tähistasid terrorirünnaku õnnestumist, mis viitab Iisraeli eriteenistuste võimalikele seostele rünnaku korraldamisega.

Samas on evangeelsetest kristlastest ameeriklaste seas levinud tugevalt Iisraeli-lembeline hoiak, mis kohati ulatub Iisraeli huvide enda riigi ja rahva huvidest tähtsamaks pidamiseni. Suurt mõju omavad Ameerika poliitilise eliidi hulgas Iisraeli lobigrupid nagu AIPAC. USA annetab iga-aastaselt Iisraelile välisabina üle kolme miljardi dollari maksumaksja raha.

Nii kasutasid groyperid ära TPUSA enda üritust ja infokanaleid, et oma agendale tähelepanu juhtida,

Tegemist oli uudse virtuaalse ja füüsilise reaalsuse sümbioosiga, kus esitatud küsimus iseeneses oleks jäänud kummaliselt õhku rippuma, kuid arvestades et samal ajal kanti üritust internetis otse üle (live stream) tuhandetele vaatajatele, mh Fuentese enda poolt seda kommenteerides, sai üleskutse tantsivate iisraellaste kohta uurida internetis kohese ja laia kandepinna.

Nii kasutasid groyperid ära TPUSA enda üritust ja infokanaleid, et oma agendale tähelepanu juhtida, tekitada laiemas kuulajaskonnas teadlikkust iisraellaste võimalikest seostest terroriaktidega ja kritiseerida TPUSA Iisraeli-lembelist hoiakut.Vastaspoolel ei jäänud muud üle kui lasta ennast narrida või asuda tsensori positsiooni, mida nad ise kritiseerisid.

Lõpuks nii juhtuski – 10. novembril TPUSA ringireisi järgmisel kohtumisel UCLA ülikoolis Los Angeleses kuulutati välja, et küsimustevoor jääb ära. Irooniliselt püüdis vasakpoolsete kalduvust ärrituda ja oponente tsenseerida kritiseeriva raamatu esitlusel Trump juunior tsenseerida enda maailmavaateliselt samal poolel asetsevaid kriitikuid. Teatele vastati skandeerides valjult loosungeid nagu „küsimused ja vastused!", „Ameerika ennekõike!" ja „ehita müür!". Pideva ülekarjumise tõttu peeti kahetunnise ürituse asemel pooletunnine arutelu ja põgeneti lavalt. Groyperid olid TPUSA „konservatiivid" alistanud.

Sisuliselt on paremal tiival tegu noorte ja põhimõtteliste, radikaalsete rahvuskonservatiivide mässuga kaua konservatiivse maailmavaate suunda dikteerinud nn libakonservatiivide vastu.

Sisuliselt on paremal tiival tegu noorte ja põhimõtteliste, radikaalsete rahvuskonservatiivide mässuga kaua konservatiivse maailmavaate suunda dikteerinud nn libakonservatiivide vastu. Libakonservatiivid on rahvusliku heaolu edendamise asemel pragmaatilistel kaalutlustel oma konservatiivsed põhimõtted maha müünud materiaalse või poliitilise valuuta eest ning järk-järgult kohandanud oma positsiooni tundlikel teemadel nagu näiteks seksuaalvähemuste õigused ja abort.

Kui põhimõtteliste kompromissidega on kord juba algust tehtud, ei ole põhjust oodata, et libakonservatiivid ühestki punasest joonest lugu peaks. Ja selle eest on täiesti teenitud kriitika nii oponentidelt kui omadelt konnadelt.