Valdav osa Eesti kodanikest tunneb heameelt kvoodipagulaste lahkumise üle

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi läbi iga-aastane ning järjekorras kolmas väärtushinnangute uuring. Paljude teiste teemade seas uuriti inimeste suhtumist pagulastesse ning immigratsiooni laiemalt. Uuringust selgus, et 78 protsenti inimestest peab kvoodipagulaste lahkumist Eestist heaks või pigem heaks nähtuseks. Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS. “Suhtumine immigratsiooni on muutumas järjest olulisemaks teguriks Eesti inimeste valijakäitumises, mistõttu püüab väärtushinnangute … Jätka Valdav osa Eesti kodanikest tunneb heameelt kvoodipagulaste lahkumise üle lugemist