Valdav osa Eesti kodanikest tunneb heameelt kvoodipagulaste lahkumise üle

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi läbi iga-aastane ning järjekorras kolmas väärtushinnangute uuring.