40 protsenti Taani moslemitest soovib koraanist lähtuvaid seadusi

Ligi 40 protsenti Taanis elavatest moslemitest on arvamusel, et Taani seadused peaksid vähemalt osaliselt põhinema koraanil. 11,3 protsenti moslemitest on veendumusel, et Taani seaduste ainsaks aluseks peaks olema koraan. Küsitluses, mille korraldas ajalehe Jyllands-Posteni tellimusel uuringuagentuur Wilke, leidis 26,5% moslemitest, et riigi seadused tuleks koostata seguna koraani õpetustest ja Taani põhiseadusest. 11,3% moslemikogukonnast oli aga veendumusel, et … Jätka 40 protsenti Taani moslemitest soovib koraanist lähtuvaid seadusi lugemist