Ligi 40 protsenti Taanis elavatest moslemitest on arvamusel, et Taani seadused peaksid vähemalt osaliselt põhinema koraanil. 11,3 protsenti moslemitest on veendumusel, et Taani seaduste ainsaks aluseks peaks olema koraan.

Küsitluses, mille korraldas ajalehe Jyllands-Posteni tellimusel uuringuagentuur Wilke, leidis 26,5% moslemitest, et riigi seadused tuleks koostata seguna koraani õpetustest ja Taani põhiseadusest. 11,3% moslemikogukonnast oli aga veendumusel, et Taani seaduste ainsaks aluseks peaks olema koraan, vahendas uudisteportaal The Local.

Üle poolte küsitletud moslemitest (53,9%) leidis siiski, et Taani seadused peaksid rajanema ainult põhiseadusel.

Aarhusi ülikooli sotsiaaluuringute professor Jens Peter Frølund Thomseni väitel on üllatav, et nii paljude Taani moslemite meelest peab nende pühakiri olema osa Taani riiklikust õigussüsteemist.

"See on indikaator, et usulised tõekspidamised on seotud mõnede poliitiliste vaadete ja hoiakutega. Meie sekulaarne ühiskond, kus poliitilist võimu ja õigusriiki peetakse ülimaks, on miski, milles paljudel on kahtlusi. See näitab, et demokraatia normid ei ole kõigi sisserändajate seas juurdunud," sõnas professor Jyllands-Postenile.

Kommenteerides uuringu tulemust väljendas Aarhusi imaam Radwan Mansour seisukohta, et Taanis võiks kehtida segu põhiseadusest ja koraanist. Imaami hinnangul pole need kaks omavahel konfliktis.

Loe lisaks ERR-i uudisteportalist.