Gräzin: avalik huvi ja avalik menetlushuvi on sünonüümid

Avalik huvi ja avalik menetlushuvi ei ole kaks eraldiseisvat mõistet, nagu avalikkusele on püütud selgitada – tegu on sünonüümidega, toonitab Igor Gräzin. Gräzini sõnul on Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena väga probleemne, kuna täidetud ei ole kumbki selle eelduseks olevast kahest peamisest tingimusest: avaliku huvi puudumine ja süü väiksus. “Eestisse valetama saabunud välismaalane, … Jätka Gräzin: avalik huvi ja avalik menetlushuvi on sünonüümid lugemist