Igor Gräzin Euroopa Parlamendis. Foto: Objektiiv

Avalik huvi ja avalik menetlushuvi ei ole kaks eraldiseisvat mõistet, nagu avalikkusele on püütud selgitada – tegu on sünonüümidega, toonitab Igor Gräzin.

Gräzini sõnul on Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena väga probleemne, kuna täidetud ei ole kumbki selle eelduseks olevast kahest peamisest tingimusest: avaliku huvi puudumine ja süü väiksus.

“Eestisse valetama saabunud välismaalane, kelle tahtlik pettus tabab meie poliitilise süsteemi südant (erakondlikku ja valimissüsteemi), ei ole väike asi,” toonitab ta Postimehes avaldatud arvamusartiklis ja lisab, et täiesti vale on avalikkusele esitatud selgitus, nagu oleks avalik menetlushuvi ja avalik huvi kaks täiesti eraldi mõistet.

“Kriminaalmenetluse enda sees ei saa eksisteerida mingit müstilist “avalikku menetlushuvi”,” toonitab ta. “[K]ui isiku tegu on suunatud ühiskonna eksistentsiaalsete väärtuste ja ühiskonna sidususe vastu tervikuna ning vastuolus ühiskonna kõlbeliste tõekspidamistega, ei saa avaliku huvi puudumist isegi kaalumisele võtta.”

Artikli kokkuvõttes rõhutab Gräzin, et Krossi kriminaalmenetluse oportuniteediga lõpetamise ettepaneku teinud prokurör on eksinud ja ühiskonna õiglustunne on sellest eksimusest tõsiselt kannatada saanud ning kõik see tekitab tõsiseid küsimusi prokuratuuri poliitiliste motiivide kohta.

Toimetas Varro Vooglaid

Kriitiliselt Krossi juhtumist: avaliku huvi ja avaliku menetlushuvi lahutamine on väär

Fookuses: Krossi ja Tralla karistamatus suretab usalduse õigusriiki