Kristlasest pagar sai USA ülemkohtus “homotordi” kaasuses ülekaaluka võidu

Ameerika Ühendriikide ülemkohtu kohtunikud andsid häältega 7 : 2 õiguse Colorado pagar Jack Phillipsile, kes keeldus valmistamast “pulmatorti” homoseksuaalidele aastal 2012. Ülemkohtu hinnangul rakendati Phillipsi vastu Colorado osariigi diskrimineerimise-vastast seadust vastuolus USA põhiseadusega ning ühtlasi käituti seejuures vaenulikult pagari kui kristlase usuliste veendumuste suhtes. Nagu tõi kokkuvõtlikult esile oma seniste seisukohtade poolest pigem LGBT-meelne kohtunik … Jätka Kristlasest pagar sai USA ülemkohtus “homotordi” kaasuses ülekaaluka võidu lugemist