Pagar Jack Phillips tööhoos. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide ülemkohtu kohtunikud andsid häältega 7 : 2 õiguse Colorado pagar Jack Phillipsile, kes keeldus valmistamast "pulmatorti" homoseksuaalidele aastal 2012.

Ülemkohtu hinnangul rakendati Phillipsi vastu Colorado osariigi diskrimineerimise-vastast seadust vastuolus USA põhiseadusega ning ühtlasi käituti seejuures vaenulikult pagari kui kristlase usuliste veendumuste suhtes.

Nagu tõi kokkuvõtlikult esile oma seniste seisukohtade poolest pigem LGBT-meelne kohtunik Anthony Kennedy, oli Phillipsi kaasuses osariigi tasandil antud mõista, nagu ei võiks usku avalikus ruumis või ettevõtluses rakendada.

Ühtlasi "halvustati Phillipsi usku kui [midagi] põlastusväärset ning kirjeldati seda kui pelgalt retoorilist [küsimust], kõrvutades tema poolt viidatud siiraid usulisi tõekspidamisi orjapidamise ja holokausti õigustamisega," kirjutas kohtunik.

Selle valguses sedastas kohtunik, et Phillipsi küsimuse seniseid menetlejaid ei olnud tema "usuliste veendumuste suhtes ei tolerantsed ega lugupidavad."

Trumpi administratsioon astus välja kristlasest pagari kaitseks