Colorado pagar Jack Phillips. Foto: Facebook

USA presidendi Donald Trumpi justiitsministeerium on esitanud ülemkohtule ametliku toetusavalduse pagari kaitseks, kes keeldus kristlase ja kunstnikuna küpsetamast kooki kahe meesterahva omavahelise “abielu” tähistamiseks ning jäi seetõttu Colorado osariigis süüdi diskrimineerimises.

Oma toetusavalduses rõhutab justiitsministeerium, et Masterpiece Cakeshopi omanikku ja pagarit Jack Phillipsit ei või sundida oma loomingus “toetama ja osalema tseremoonias, mis on vastuolus [kunstniku ja käsitöölise] südamest tulevate usuliste veendumustega, rikkudes tema õigusi tulenevalt [USA konstitutsiooni] esimesest parandusest.”

USA põhiseaduse esimene parandus kõlab vabas tõlkes järgmiselt: “Ameerika Ühendriikide Kongressil pole õigust võtta vastu seadusi, mis kehtestaks mõne religiooni või mis keelaks mõne religiooni tunnistamise ja järgimise; Kongressil pole õigust vastu võtta seadusi, mis piiraks sõnavabadust, trükivabadust, rahumeelseid koosolekuid või valitsusele petitsioonide edastamist.”

Tegemist on harukordse sekkumisega valitsuse poolt kristlaste kaitseks käesoleval ajal kujundatud õhkkonnas.

LGBT-aktivistid raevusid viivitamatult ning mõistsid toetusavalduse hukka kui järjekordse näite president Trumpi “homofoobiast.”

Ametliku toetusavalduse täistekst on siin.