Kuidas perverdid USA-s lastele transsoolisuse ideoloogiat kaela määrivad

Juuresolev video on näide USA-s elluviidavast programmist, millega tutvustatakse lasteaialastele transsoolisuse ideoloogiat ja kujundatakse seda soosivat hoiakut. Programmi kaudu püütakse lastes nende aktiivse kaasamise teel kujundada arusaamist “soolisest voolavusest” ning õpetada neid aktsepteerima teisi inimesi ja iseennast vastavalt sellele kontseptsioonile. Programmi raames käivad transseksuaalid lastele “soolise voolavuse” ideed selgitavaid raamatuid lugemas ja kommenteerivad neid omalt poolt, … Jätka Kuidas perverdid USA-s lastele transsoolisuse ideoloogiat kaela määrivad lugemist