Objektiivi valimiskompassi tulemused

Jaanuarikuus pöördus Objektiiv kõigi riigikogusse kandideerivate inimeste poole ja palus neil vastata kümnele lihtsale, ent väga olulisele küsimusele. Küsitluse tulemused tõid esile valimistel rinda pistvate poliitiliste jõudude maailmavaatelised hoiakud kesksetes riiklikes, rahvuslikes, kultuurilistes ja eetilistes küsimustes. Alljärgnevas kokkuvõttes toon lühidalt välja mõned üldistused selle kohta, millistel seisukohtadel on valimistel osalevad erakonnad meid kõiki olulisel määral … Jätka Objektiivi valimiskompassi tulemused lugemist