Sotsiaalministeerium kulutas võrdse kohtlemise kampaaniale ligi 100 000 eurot

Riigihangete registri kohaselt kulutas sotsiaalministeerium võrdse kohtlemise alasele teavituskampaaniale 95 000 maksueurot eesmärgiga murda erinevate vähemusgruppidega seotud stereotüüpe ja eelarvamusi. Seejuures asetati eriline rõhk just sallivuse suurendamiseks seksuaalvähemuste vastu. Sotsiaalministeeriumi võrdse kohtlemise alase teavituskampaania tehnilise kirjelduse kohaselt on “kampaania eesmärk […] murda erinevate vähemusgruppidega seotud stereotüüpe ja eelarvamusi, edendada mõistmist ja solidaarsust erinevate sotsiaalsete rühmade vahel ning … Jätka Sotsiaalministeerium kulutas võrdse kohtlemise kampaaniale ligi 100 000 eurot lugemist