Sugulusabielude mõjust islamimaade elanikkonnale

Islam ei ole pelgalt usund, vaid ka eluviis.