Trump: me taandume “väga ebaõiglasest” kliimaleppest

USA president Donald J. Trump on täitnud ühe oma peamistest valimislubadustest ning andnud teada, et Ühendriigid “lõpetavad täielikult mittesiduva Pariisi kokkuleppe rakendamise.” Nimetatud kokkuleppe eesmärk on vähendada globaalset süsinikdioksiidi heidete taset, kasutades selleks maksude abil jõustatud kvoote ning toetusi vaesematele maadele. LifeSiteNewsi andmetel olid elupooldajad Pariisi leppele vastu juba seetõttu, et sellega pooldati aborti. “Lepe … Jätka Trump: me taandume “väga ebaõiglasest” kliimaleppest lugemist