SAPTK teavitab, et haridusministeerium ootab õpetajaid osalema koolitusel „LGBT olukorrast koolis ja hariduses", mille viib läbi Kanada riiklik homoõiguste eest seisev organisatsioon.

„Nimelt jõudis mõne päeva eest ühe koolijuhi vahendusel minuni e-kiri, mille Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud koolidele ning millega kutsutakse õpetajaid osalema koolitusel LGBT (lesbi, gei, biseksuaal, transseksuaal) olukorrast koolis ja hariduses," kirjutab SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid sihtasutuse toetajatele.

Koolitusele on oodatud üldhariduskoolide juhid ja õpetajad, eelkõige ajaloo ja ühiskonna­õpetuse õpetajad, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid ning kohalike omavalitsuste haridus­osakondade töötajad.

„Mis veelgi markantsem – kõik koolitusel osalevad õpetajad on koolituse järel oodatud Kanada saatkonna korraldatud vastuvõtule Tallinna Ülikoolis," märgib Vooglaid.

„Koolituse viib läbi Kanada homoorganisatsioon EGALE, mille tegevus on ka kodumaal kutsunud esile väga paljude lastevanemate tõsise pahameeletormi. Kõnekas on asjaolu, et varem kandis see organisatsioon nime Equality for Gays and Lesbians Everywhere ehk Võrdsus Homodele ja Lesbidele Kõikjal.

Lisaks EGALE homoaktivistidele astuvad koolitusel üles Eesti LGBT Ühingu üks eestvedajatest, tuntud homoaktivist Helen Talalaev, Kanada suursaadik Eestis Alain Hausser ja ka värskelt ametisse asunud võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta.

Koolituse kutses on kirjutatud, et koolitusel antakse ülevaade sellest, kes kuuluvad seksuaal­vähemuste alla, kuidas rääkida nn homoõigustest kui inimõigustest ja võrdsusest, milline on seksuaal­vähemuste olukord Eestis ning kuidas seda Kanada eeskujul edendada."

Näide propagandistlikest õppematerjalidest, mida kasutatakse koolides Saksamaal
Näide propagandistlikest õppematerjalidest, mida kasutatakse koolides Saksamaal

Eelnevat silmas pidades palub Vooglaid, et SAPTK toetajad leiaksid hetke aega ja saadaksid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligile protestikirja.

„Selgitage ministrile viisakalt, kuid kindlameelselt, et valitsus peab tagama meie lastele võimaluse kasvada moraalselt terves keskkonnas ega tohi aidata kaasa homoliikumise püüdlusele rakendada haridussüsteem oma manipulatsioonide ja ideoloogilise võitluse teenistusse. Samuti ei peaks välisriikide esindused rahastama koolides meie lastele sellise ideoloogilise programmi pealesurumist, mida enamik inimesi ei toeta," kirjutab Vooglaid.

Kiri minister Jürgen Ligile tuleks saata aadressil minister@hm.ee ning koopia ka ministeeriumi üldaadressile hm@hm.ee, Kanada saatkonna aadressile tallinn@canada.ee, välisministeeriumi aadressile vminfo@vm.ee ja SAPTK aadressile info@saptk.ee.