Foto: Scanpix

Kaks kolmandikku Saksamaa noortest kurtsid koroonavaktsiinide pookimise järgselt tugevate tervisehäirete esile kerkimist. 

Turu-uuringute asutuse INSA poolt 1700 inimese seas läbi viidud küsitluse kohaselt oli 30-39 aastaste populatsioonisegmendis tõsiste vaktsiini kõrvalnähtude osakaal veelgi suurem, ulatudes isegi 45%-ni. Tänase seisuga on Saksamaal manustatud 192 miljonit koroonavaktsiini doosi, vahendab portaal Pleiteticker

Vaktsineerimiskampaania alguses 99% efektiivse ning täiesti ohutuna esitletud koroonavaktsiinid on osutunud algselt loodetust sootuks vähem efektiivseks ning ohtlikumaks.

Kokku väitsid 52% kõikidest INSA küsitluses osalenutest, et kogesid mingisuguse intensiivsusega kõrvaltoimeid pärast vaktsiini manustamist. Nendest 23% väitel olid kõrvaltoimed rängad. 

Küsitluse andmed näitasid, et vaktsiini kõrvalmõjusid kogesid kõige sagedamini noored, alla 40-aastased inimesed, samas kui üle 70-aastaste seas tunnistasid isegi kergete kõrvaltoimete olemasolu üksnes alla 30% vastanuist. 1700-st küsitlusest osalenud isikust väitsid 84,9%, et nad olid saanud vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini. 

Toimetas Adrian Bachmann