Foto: Piqsels

Telegraph ja uuringuettevõte Censuswide küsisid Ühendkuningriigi kahesajalt teadlaselt, kas sugusid on kaks või rohkem. Bioloogia alustõdesid tunnistas nest vähem kui kaks kolmandikku.

Uuringu põhjuseks oli tõdemus, et inimese sugu (sex) ja nõndanimetatud "sotsiaalne sugu" (gender) on Briti ühiskonnas üha põletavam teema. Aktivistide, teadlaste ja poliitikute vahel käib vaidlus, millised oskussõnu mille ja kelle kohta peab kasutama ja millised on sooideoloogia mõjud poliitikale, vahendab Telegraph.

58 protsenti teadlastest tunnistas, et olemas on ainult kaks sugu, välja arvatud väga harvadel juhtudel kui inimesed sünnivad intersoolistena. 

29 protsenti vastanutest nõustus väitega "sugu ei ole binaarne" (sex is not binary) ja 13 protsendil polnud kas selle küsimuse kohta oma arvamust või nad eelistasid mitte vastata.

Samas 64 protsenti teadlastest arvas, et sotsiaalne sugu (gender) on voolav, 22 protsendi sõnul on ainult kaks sotsiaalset sugu ja 14 protsenti jättis vastamata.

"Minu jaoks näitavad need vastused, et vähemalt 29 protsenti küsimustele vastanud teadlastest ei saa aru soo (sex) bioloogilisest kontseptsioonist ja vähemalt 22 protsenti ei tea, mida tähendab sotsiaalne sugu (gender)," rääkis Telegraphile Max Planci Bioloogilise Intelligentsuse Instituudi (Max Planck Institute for Biological Intelligence) käitumispsühholoogia professor Wolfgang Goymann.

Goymann avaldas hiljuti teadusajakirjas BioEssays artikli, milles käsitles muuhulgas väidet, nagu sugu (sex) oleks pigem astmeline spekter kui inimesi bioloogia alusel kaheks jagav tunnus.

"Juhtivad teadusajakirjad on võtnud omaks sellise relativistliku vaate, millega nad hakkavad vastu bioloogilistele alustõikadele," jätkas Goymann.

"Kui me täielikult kiidame heaks, et sooliselt mitmekesistele inimestele tuleb luua kaasav keskkond, siis see ei nõua see bioloogilise soo eitamist.

Hoopis vastupidi, bioloogilise soo eitamine paistab põhinevat evolutsioonivõhiklikkusel ja see ülistab liigišovinismi. Seda isegi ulatuses, et omistab inimese identiteedi mõisteid miljonitele teistele liikidele." 

Rohkem kui pooled vastanutest olid doktorikraadiga või kõrgemal. Sotsiaalteadlasi oli 18 protsenti, 13 protsenti esindasid meditsiiniteadust ja 12 protsenti biolooge (life sciences).

Tuntud Ameerika Ühendriikide ajakirjanik ja ühiskonnategelane Matt Walsh kommenteeris uuringut: "Ainult 58 protsenti teadlastest oli valmis tunnistama absoluutset ja vaieldamatut teaduslikku tõika, et inimestel on ainult kaks sugu (sex). Kujutage ette kui ainult 58 protsenti füüsikutest oleks nõus väitega, et olemas on gravitatsioon. See kõik on täpselt sama hullumeelne. Kogu teadusmaailmast on saanud üks suur pettus."

Jordan Peterson arvas osutatud uuringus osalenud teatud osa teadlaste kohta: "Argpükslikkuse varud on külluslikud."

Toimetas Karol Kallas