Immigrandid Pariisi tänavatel nõudmas veelgi liberaalsemat migratsioonipoliitikat. Foto: Scanpix

Prantsusmaal tehti hiljuti kindlaks, et 80 protsenti vanuse testi sooritanud alaealistest immigrantidest on valetanud oma vanuse kohta, osutudes tegelikkuses täisealisteks. 

Vastavasisulise avalduse tegi Prantsuse üldkogus kõneldes paremtsentristliku Demokraatide ja Sõltumatute Liidu parlamendiliige Charles de Courson.

"Kaheksakümmend protsenti Prantsusmaa kirdeosas Marne'i departemangus viibivatest saatjata sisserändajatest, kes end alaealistena deklareerisid, ei ole tegelikkuses alaealised," ütles de Courson oma  kõnes. 

"Lubage mul meelde tuletada, et Marne'i regioon, kus elab umbes 1 protsent Prantsusmaa elanikkonnast, maksab nende 160 valealaealise hooldamise eest 5000 eurot kuus ehk 60 000 eurot aastas," lausus de Courson. 

Sisserändajatel on märkimisväärne motiiv oma vanuse kohta valetada, sest see tagab neile juurdepääsu mitmetele rahalistele soodustustele, lisaks pole neid seaduse kohaselt lubatud deporteerida.

Prantsuse poliitik nõuab, et föderaalvalitsus võtaks vastutuse migrantide eest enda õlule, kuna regionaalvalitsuste rahakotid ei kannata nende ülalpidamiskulusid välja. 

"Seega on probleemiks halduskorraldus. Me peame seda muutma. Oleks loogiline, et föderaalvalitsus oleks rahaliselt vastutav kõigi immigrantide eest," lisas de Courson. 

Pariisi prokuratuuri poolt 2019. aastal läbi viidud eksperiment näitas, et 154 ametlikult alaealiseks tunnistatud isiku grupis olid 141 neist arstliku läbivaatuse põhjal täiskasvanud. 

Täiskasvanud sisserändajate juhtumid, kes valetavad oma vanuse kohta, ei ole ainuüksi Prantsusmaa omapäraks. Ka Belgias läbi viidud uuringus leiti, et 73 protsenti "alaealistest migrantidest" olid tegelikult täiskasvanud. 

Ka Saksamaal Münsteri kohtuekspertiisi instituudi poolt läbi viidud uuringu kohaselt valetab suur osa sisserändajatest oma vanuse kohta. Ülikooli kliiniku kohtueksperdid uurisid umbes 600 "saatjata alaealist pagulast".

Instituut tegi kindlaks, et umbes 40 protsenti neist oli tõendatult 18-aastased või vanemad.

Toimetas Adrian Bachmann