Erakonna Alternatiiv Saksamaale parlamendiesindaja Gottfried Curio võttis Bundestagi ees sõna islami leviku ja selle tõdede rakendamise vastu Saksa ühiskonnas.

Curio kõneles nii (täispikkuses, sõnavõtt kestis ca 3 minutit):

Koraan ütleb: "Mitte keegi ei tohi muuta Allahi sõnu."

Ja lihtne moslem ei tõlgenda, ta kuuleb neid sõnu.

Kas see puudutab ainult islamismi? Ei. Nagu [Türgi president Recep Tayyip] Erdoğan ütleb, ei ole islami ja islamismi vahel vahet.

Islamism on lihtsalt ellurakendatud islam.

Islam ei kuulu Saksamaale, sest see ei saa olla osa põhiseaduslikust riigist.

Tolerantne islam on soovmõtlemine. Euroislam, Saksa islam, demokraatlik islam – see on õõnes ettekujutus ümmargustest ruutudest ja kandilistest ringidest.

(vahelehüüe: "Agitaator!")

Moslemitest õpilasi puudutav uuring Alam-Saksimaal näitas, et 27 protsenti neist usub, et šariaat on parem kui Saksa seadused. 19 protsenti neist usub, et nende kohus on võidelda uskmatute vastu ja levitada islamit kogu maailmas.

8 protsenti pooldavad ISISe kiiret levikut.

(vahelehüüe: "Sa valetad!")

4 protsenti on terrorirünnakute poolt.

Põlgus mõnda teist usku inimeste vastu ongi just see mõtteviis, mis terrorismi sigitab. Sest need, kes on radikaalselt vastu eluviisile ühiskonnas, nähes seda patusena – neil on siis lihtsam selle vastu vägivalda rakendada.

Anis Amri oli täiesti veendunud, et tegutses koraani alusel ja õiguspäraselt.

Koolides õpetatav ja salafistide poolt levitatav koraan on seesama.

Kas noori ei ohustaks mitte kõige enam meedia, kus pakutakse reaalsuse-sarnast tapmismängu?

Ükski moslem ei tohiks end radikaliseerida ja tunda, et tegutseb vägivalda rakendades õiguspäraselt – lubamatute õpetuste valguses –, kuna nende levitamist ei tohiks Saksamaal enam lubada.

See on nüüd teie vastutus. Need, kes selle ettepaneku vastu hääletavad, ei hääleta AfD vastu, vaid meie põhiseaduse vastu…

(vahelehüüe: "Vastupidi!")

… ja meie kodanike julgeoleku vastu.

On neid, kes väidaksid, et selle religiooni nimel toime pandud vägivallal ei ole selle religiooniga midagi pistmist.

Okei – see kes mõrva toime pannes "Allagu Akbar!" hüüab, ei peagi tegelikult Allahit silmas?

Defineeritud põhjuste kinnikatmine on nende jaoks olulisem kui ohvrid, olulisem kui ohustatud homoseksuaalid, olulisem kui rünnakud juutide vastu, olulisem kui surnuks pussitatud naised.

Need tekstid ei ole ohutud, nagu näitab nende mõju.

[Kantsler Angela] Merkeli küllakutse on importinud juudivihkamist sadade tuhandete kaupa.

Pärast holokausti ja hüüdeid "Ei iial enam!" on selline kuramaaž antisemitismimiga häbiväärne, proua Merkel!

(ebaselged vahelehüüded)

Ons see siis Merkeli moto – pärast mind tulgu šariaat?

Igapäevased pussitamised, piirkonnad kus naised ja juudid on hirmul, Saksa koolilaste kiusamine, no-go tsoonide laienemine – enne Merkelit seda kõike ei eksisteerinud.

Kui Merkel usub, et islam kuulub Saksamaale ja on osa põhiseaduslikust Saksa riigist, siis meie ütleme: "Islam kuulub Merkelile, aga Merkel ei kuulu enam Saksamaale!"

Tänan teid!