Ajaloolane Jaak Valge. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Ajaloolane Jaak Valge usub, et arvamusartikli pärast vallandatud ajalooõpetaja Priit Dievese juhtum võib kujuneda murranguliseks ning kaalul on see, kas Dievesel ja teistel kodanikel on üldse õigust taolisi mõtteid avaldada.

Jaak Valge kirjutab, et ta ei paneks oma kunagise üliõpilase Priit Dievese artiklile hindeks "A", kuid leiab, et arvamusartikli põhiidee on kooskõlas põhiseaduse sissejuhatusega, kus sõnaselgelt väidetakse, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Valge juhib tähelepanu sellele, et põhiseaduse kohaselt on igaühel südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus, õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni.

"Nii võib Dievese juhtum kujuneda murranguliseks: kui tema vallandamine tunnistatakse õiguspäraseks, ei tähenda see kaugeltki ainult seda, et mina olen teda ja teisi tudengeid ilmaasjata õhutanud oma arvamust avaldama, vaid midagi hoopis olulisemat, mis mõjutab tervet ühiskonda: seda, et põhiseadus ei kehti või vähemalt tuleb teda tõlgendada täiesti erinevalt neist ideedest, mida ta sisaldab," leiab Valge.