USA presidendi Donald Trumpi mais väljastatud elupooldav ja usuvabadust kaitsev korraldus on rakendunud. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikides rakendus ametlikult president Donald Trumpi mais väljastatud korraldus, mis kaitseb sündimata laste elusid ning selliste organisatsioonide usulist vabadust, mis keelduvad rahastamast aborte tulenevalt piibellikest põhimõtetest.

Justiitsminister Jeff Sessions on edastanud vastavad juhised kõikidele valitsuseametitele ja -osakondadele, kirjutab TruNews.

Juhised lähtuvad põhimõttest, et usuvabadus on ülim ja fundamentaalne föderaalseadustega kaitstud õigus, millega muuhulgas kaasneb õigus tegutseda või hoiduda tegutsemast vastavalt usulistest tõekspidamistest.

Usuvabadus puudutab nii üksikisikuid kui organisatsioone.

Nii näiteks on usklikel tööandjatel õigus võtta tööle üksnes selliseid inimesi, kelle veendumused ja käitumine langevad kokku tööandja usuliste tõekspidamistega.

Föderaalvalitsus ei tohi seetõttu sekkuda usulise asutuse töövõtupraktikasse.

Korraldust edastades viitas Sessions president Trumpi sõnadele, et "usu juured on sügaval meie maa ajaloos, meie riigi alustes ja meie rahva hinges… [ning see administratsioon] ei luba usklikke enam taga kiusata, türanniseerida ega vaikima sundida."