Annika Laats. Foto: Illimar Toomet

Kiriku õpetusega vastuollu läinud EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats sai peapiiskop Urmas Viilmalt kirjaliku manitsuse. Samas ei soostunud konsistoorium õpetaja Laatsi ametist tagandama või tema tegevust vaimulikuna peatama, nagu portaali Meie Kirik andmetel nõudsid mõned prominentsed kirikuvalitsuse liikmed.

Annika Laats kutsuti konsistooriumi ette teisipäeval, manitsus vormistati järgmisel päeval. Manitsus määrati selle eest, et Laats on avaldanud korduvalt seisukohti, mis ei toeta EELK ametlikke seisukohti abielu küsimuses.

"Me eeldame, et Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulik esindab avalikkuses selliseid seisukohti, mis toetavad kiriku seisukohta. Tekitab segadust, kui peapiiskop ütleb abielu kohta ühte ning siis tuleb üks vaimulik ja väljendab teistsuguseid seisukohti. Sellist olukorda ei tohiks lubada mitte ükski institutsioon, mitte ainult kirik," selgitab peapiiskop Urmas Viilma, miks kirikuvalitsus tegi talle ülesande avaldada Risti koguduse õpetajale Annika Laatsile kirjalik manitsus.

Mõne kuu eest liitus Annika Laats Sihtasutusega Liberaalne Kodanik (SALK), mis pidi hakkama tegema plaanis olnud abielureferendumi eel EI-kampaaniat. Samuti avaldas Laats meedias toetust samasooliste kiriklikule laulatamisele.

Toimetas Martin Vaher