Kaader Charlie Chaplini 1940. aasta filmist "Suur diktaator" Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Austria majandusajakirjanik Andreas Wailzer teeb uudisteportaalis LifeSiteNews ülevaate maailma suurimast varahaldusettevõttest BlackRock ja kuidas see mõjutab riikide majandust ning jõustab progressiusku.

(Tegemist on kaheosalise läbilõike teise osaga. Esimene osa.)

BlackRocki kõikvõimas IT-süsteem

Märkimisväärset osa kõigist maailma aktsiate ja väärtpaberite väärtusest hallatakse BlackRocki "investeeringute haldamise keskse menetlussüsteemi" (central processing system for investment management) kaudu. 

Aladdini, mis on akronüüm sõnadest "vara, kohustus, võlg ja tuletisinstrumentide investeeringute võrgustik" (asset, liability, debt, derivative investment network), nimelist süsteemi kasutavad peale BlackRocki veel paljud teised hiidettevõtted.

Üks BlackRocki tütarettevõtteid BlackRock Solutions müüb Aladdini edasi rohkem kui 150 institutsioonile, sealhulgas maailma suuruselt teisele varahaldusettevõttele Vanguard ja veel ühele varahaldustööstuse hiiglasele State Street Global Advisorsile. Seda süsteemi kasutavad lisaks mitmed maailma suurimad kindlustusettevõtted, pensionifondid ja tehnoloogiavaldkonna hiiglased, nagu näiteks Alphabet (Google'i emafirma), Apple ning Microsoft

Aladdin jooksutab iga päev nõndanimetatud "Monte Carlo simulatsioone", mis on juhuslikke muutujaid sisaldavad tarkvaramudelid, mille ülesandeks on hinnata kõigi BlackRocki hallata olevate finantsinstrumentide võimalikke käekäike.

2017. aastal haldas Aladdin 20 triljoni dollari väärtuses varade riske. See oli viimane aasta kui BlackRock selle numbri avaldas ja täna on see ilmselt märkimisväärselt suurem.

Minevikus arvutasid IT süsteemid küll riske, kuid lõplikke otsuseid langetasid siiski inimesed. Alates 2017. aastast on Larry Fink "heitnud ühte masinatega" ehk see oli aasta kui BlackRock käivitas automaatse Monarch nimelise arvutisüsteemi, mis võttis üle suure osa ettevõtte varade kohta käivate otsuste langetamise protsessist. 

Lühidalt, BlackRocki Aladdin haldab tublisti üle 20 triljoni dollari eest varasid, mis tähendab, et märkimisväärne osa maailma rikkusest sõltub ühest arvutisüsteemist. Lisaks langetavad üha rohkem aktsiate ostu ja müügiotsuseid inimeste asemel kunstteadvus ning algoritmid.

Neis algoritmides juhtuvad vead, olgu need siis sihilikud või mitte, võivad põhjustada maailmamajanduse katastroofi.

Põletavaks küsimuseks jääb, mida BlackRock kavatseb oma tohutu võimu ja mõjuga peale hakata?

Kuidas BlackRock kontrollib maailma

"Inimeste käitumine peab muutuma ja see on üks asi, mida me [enda varaportfellis olevatelt] ettevõtetelt nõuame. Te peate sundima inimesi õigesti käituma ja BlackRockis me sunnime inimesi õigesti käituma.

See on Finki 2017. aastast pärit tsitaat ja võtab kenasti kokku, mida BlackRock enda võimu ja mõjuga korraldab: see sunnib inimestele peale käitumisnorme ja kujundab ühiskonda enda nägemuse järele ümber.

BlackRock sunnib inimestele peale käitumisnorme ja kujundab ühiskonda enda nägemuse järele ümber

Finki igaaastast "kirja tippjuhtidele" (letter to CEOs) ei peeta küll otseselt täitmiseks mõeldud juhisteks, kuid seda käsiteldakse "üleskutsena", mis suunab suurettevõtete käitumist üle maailma. Seda kinnitab isegi üks eelretsenseeritud teadusuuring, milles tõdetakse: "Meie kogutud tõestusmaterjalid näitavad, et BlackRocki varaportfelli kuuluvad ettevõtted on vastuvõtlikud selle [tippjuhtidele suunatud kirja] avalikkuse kaasamise püüdlustele."

Fink kasutab enda mõju ärimaailmas ära ärklevate keskkonna-, sotsiaalse [vastutuse] ja [ettevõtete õiglase] haldamise/juhtimise (Environmental, Social and Governance; ESG) agenda kehtestamiseks. ESG näol on tegemist ettevõtetele kehtestatud sotsiaalse krediidisüsteemiga, millega tagatakse, et need ei kaldu kõrvale hukutavatest null süsihappegaasi heitmete poliitikatest ja paljude teiste globalistlike eesmärkide täitmisest.  

2022. aasta kirjas tippjuhtidele osutas Fink:

"Jätkusuutlike investeeringute maht on jõudnud nelja triljoni dollarini. Samuti on suurenenud süsihappegaasi heitmetest vabanemise tegevuste ja püüdluste maht. See kõik on alles algus – tektooniline nihe jätkusuutlike investeeringute suunas on alles hoogu kogumas. Kas selleks on siis kapital, mida rakendatakse energiasektori innovatsiooni ettevõtmistes, või kapital, mis liigub traditsioonilistest indeksitest märksa rohkem kohandatud portfellidesse ja toodetesse, me näeme, et liikumas on üha rohkem raha.

Kõik ettevõtted ja kõik tööstusharud muudetakse nullheitmete maailma poole liikumise käigus ümber. Küsimuseks on, kas teie olet juhid või teid juhitakse?"

Ta tegi nimetatud kirjas üheselt selgeks, et BlackRock nõuab ettevõtetelt "nullheitmete ESG tegevuskava" järgimist: 

"Sidusrühmade kapitalismi (stakeholder capitalism) sisuks on tagada aktsionäridele pikaajalised ja vastupidavad tulud. Teie ettevõtete läbipaistvusel, kuidas see valmistub nullheitmete maailmaks, on selle juures oluline osa. Kuid see on ainult üks avaldis, mida meie ja teised investorid ettevõtetelt nõuavad. Oma klientide kapitali haldajatena nõuame me ettevõtetelt, et need näitaksid, kuidas nad enda vastutuse, mille hulgas on terviklikud keskkonna-, sotsiaalse [vastutuse] ja [ettevõtete õiglase] haldamise/juhtimise poliitikad, aktsionäride jaoks ellu viivad.  

Ajakirjanik Iain Davis selgitab, kuidas madal ESG "sotsiaalse krediidi" reiting takistab ettevõtete tegutsemist:

"See saavutatakse kasutatades sidusrühmade kapitalismi mõõdikuid. Varasid hinnatakse vastavalt ESG jätkusuutliku majandustegevuse etalonidele. Kõik ettevõtted, millel on vaja turult raha saada, seda näiteks kliimavõlakirjade või Euroopas roheliste võlakirjade üllitamise kaudu, peavad ette näitama piisavalt kõrge ESG reitingu. 

Madal ESG reiting peletab investorid eemale, mis ei luba projektil või ettevõtmisel edukalt oma tegevust käivitada. Kõrge ESG reiting omakorda toob kaasa investorite tormijooksu, kes soovivad paigutada enda raha rahvusvaheliste lepetega tagatud projektidesse."

BlackRock ei ole ainus, mis jõustab nullheitmete tegevuskava. "Nullheitmete varahaldurite algatusele" on alla kirjutanud 301 ettevõtet, mis kokku haldavad 59 triljoni dollari väärtuses varasid.

Loomuliku osana enda tegevusest toetab BlackRock keskpankade digiraha (Central Bank Digital Currency; CBDC) kasutusele võtmist, kuna maksete täielik digiteerimine avab võimaluse saavutada totaalne kontroll kõigi rahaturgude üle, tehes nii ESG tegevuskava jõustamise hõlpsamaks. 

2022. aastal aktsionäridele saadetud kirjas kiidab Fink CBDCid, kuna need "vähendavad korruptsiooni ja rahapesu riske" ning "alandavad piiriüleste maksetega kaasnevaid kulusid".

Lisaks kõigele seisab BlackRock hea tähestikurahva (LGBT) agenda edendamise eest, tehes seda ettevõtete võrdsuse indeksi (Corporate Equality Index) kaudu, mis hindab ettevõtete pühendumist "tähestikurahvast kaasavatele poliitikatele ja tegevustele". Viidatud indeksit haldab vabaühendus Inimõiguste Kampaania (Human Rights Campaign), mida rahastab George Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutus.  

Ajakirjanik James Corbett kirjeldab masendavat maailma, mida BlackRock ehitab, järgnevalt: 

"BlackRocki soovitud maailma olemus on nüüd kõigile nähtav. See on maailm, milles mitte millegi eest vastutavad arvuti õppivad algoritmid suunavad maailma suurimate institutsioonide investeeringud automaatselt nende varalaegastesse, kes käituvad Finki ja tema kaasteeliste nõudmiste järele. See on maailm, milles toimuvad tehingud on üha suuremas mahus digitaalsed, kus iga tehingut saadavad BlackRocki algoritmilistele isandatele tulu toov andmekaeve. Samuti on see maailm, milles ettevõtted, kes ei lähe kaasa ESG tegevuskavaga, määratakse madalate ESG hinnetega olematusse ja vastu hakkavate inimeste digitaalne CBDC rahakott pannakse kinni."

Parema tuleviku lootus

Hetkel võib BlackRock paista jõuna, mida pole võimalik peatada, kuid alles hiljuti polnud laiemal avalikkusel aimu, mis ettevõte BlackRock on ja mida see teeb.

Viimaste aastate jooksul on hoogu kogunud BlackRocki ja selle tegevuskava vastane liikumine. Inimesed avaldavad meelt selle New Yorki ja Pariisi kontorite ees.

Tarbijakaitse vabaühendus Consumers Research käivitas eelmisel aastal BlackRocki vastase reklaamikampaania, milles kritiseeritakse ettevõtte sidemeid kommunistliku Hiina Rahvavabariigiga. 

Consumers Researchi tegevjuht selgitab kampaania tausta: "Kui te arvate, et ettevõte, mille eesmärgiks on ESG standardite USA ettevõtetele peale sundimine, rakendab neid samu nõudeid oma välismaistele investeeringutele, siis BlackRock ei rakenda oma ärkleva agenda nõudmisi ei Venemaa ega Hiina Rahvavabariigi rahapaigutustele. Ameerika Ühendriikide tarbijad tunnevad valetaja ära ja Consumers Research ei luba valetajatel karistamatult pääseda."

Lisaks on BlackRocki vastu asunud vabariiklaste juhitud osariigid. BlackRocki fondidest on oma raha välja tõstnud või kavatsevad seda teha Florida, Louisiana, Lõuna-Carolina ja Arkansas. Florida kuberner Ron DeSantis juhib 19 kuberneri koalitsiooni, kes pole nõus ärkleva ESG tegevuskava jõustamisega.

Viimasel suurel konservatiivide konverentsil CPAC peeti maha arutelu teemal "Uus kurjuse telg: Soros, Schwab ja Fink", milles vaadeldi, kuidas rikas nomenklatuur jõustab üle maailma äärmusvasakpoolseid poliitikaid.

Kui BlackRocki kuritahtlike eesmärkide ja tegevuste kohta teavet levitada, võib selle tulemusel muutuda ka avalik arvamus ja Finki juhitud ettevõte satub suurema surve alla. Kuna lähitulevikus on ilmselt saabumas suurem majanduslangus, siis inimesed hakkavad vaatama, mis ja kes on selles süüdi ning BlackRock on kindlasti üks suuremaid kurjameid. Pole sugugi nii kindel, et BlackRockil õnnestub säilitada oma mõjuvõim olukorras, kus ettevõte on lakkamatu avalikkuse tähelepanu keskmes ja avalik arvamus pöördub nende vastu.

Toimetas Karol Kallas