Nigel Farage teatas 3. juunil, et kandideerib Ühendkuningriigi parlamenti Foto: Scanpix

Ühendkuningriigis toimuvad 4. juulil üldvalimised. Üks riigi Euroopa Liidust päästmise ideolooge Nigel Farage hakkas taas poliitikuks ja asus juhtima parempoolset Reform UK parteid. Alljärgnevalt on välja toodud viimase valimisprogrammi põhipunktid.

Farage'i Reform UK lubab teha "raskeid otsuseid". Sihikule võetakse "ärklev hullumeelsus", kehtestatakse korrakaitses "null sallivus" ja soovitakse teha lõpp massisisserändele, vahendab Telegraph.

Esmaspäev 3. juuni oli poliitiliselt vastik päev nii tooridele kui Ühendkuningriigi peaministrile Rishi Sunakile. Põhjuseks Farage, kes teatas: "Ma olen tagasi!" 

"Tagasi" tulemine tähendab, et ta võttis äriinimese taustaga Richard Tice'ilt üle kasvava populaarsusega parempartei Reform UK juhtimise.

Ühendkuningriigi poliitikat on viimased aastakümned suunanud ühispartei. Toorid ei ole enam konservatiivid, vaid samasugused üleilmastujatest, Briti rahvaste ja kuningriikide iseseisvuse vaenlastest ühisparteilased, nagu seda on leiboristid, liberaaldemokraadid, sotsiaaldemokraatidest Šoti Rahvusparteilased ja rohelised.

Toorid üritasid reformiparteilasi ära rääkida, et need aitaksid Sunaki juhitud parteid ja loobuksid üldvalimistel kandideerimisest. Briti reformarid keeldusid, kandideerivad ja küsitlused näitavad, et see otsus aitab tublisti kaasa toore (küsitluste järele) ees ootavale hävingule. "Võitja võtab kõik" valimissüsteemis ei pruugi see tähendada, et Reform saab parlamendis palju kohti, vaid nad võivad konservatiividelt ära võtta piisavalt palju hääli määral, et kõige suurema häältesaagiga tulevad valimistelt välja tööparteilased. Rõõmustada ei pruugi olla põhjust samas ka leiboristidel, sest riigis on päris palju inimesi, kes ei salli ühtegi peavoolu parteid.

Farage on Ühendkuningriigi poliitikas niivõrd oluline kuju, et tema "mängu" astumine tõstis märkimisväärselt võimalusi, et Reform UK-st saab eesootavate valimiste järel riigi oluline poliitiline jõud.

Refrom UK valimisprogramm kannab nime "Meie leping teiega" ja järgnev on nende valimisprogrammi lühikokkuvõte:

  • NHS ja sotsiaalhoolekanne
  • Maksud ja riigi kulutused
  • Majandus
  • Keskkond
  • Energia ja null heitmed
  • Haridus ja lastehoid
  • Riigikaitse
  • Pensionid ja toetused
  • Korrakaitse ja kuritegevus
  • Sisseränne

NHS ja sotsiaalhoolekanne

Riiklik Tervisesüsteem (NHS) on Ühendkuningriigi pankroti äärel vaakuv haigekassa. Reform lubab lühendada ravijärjekordi ja vabastada eesliini meditsiini- ning sotsiaalhoolekande töötajad kolmeks aastaks tulumaksust. Kui patsient ei pääse kolme päeva jooksul NHS-i perearstile, kolme nädala jooksul eriarstile ja üheksa nädala jooksul operatsioonile,  antakse talle vautšer, millega saab maksta kinni eratervishoiu teenused. 

Lubatakse korraldada päris uurimine, kas ja miks Covidi ajal süstitud ained tõid kaasa liigsurmade laine.

Vaadatakse üle NHS-i bürokraatia ja juhtkond ning üritatakse administratiivsest "prügist" lahti saada.

Maksud ja riigi kulutused

Tooride valitsuse ajal on brittide maksud tõusnud kõrgustesse, mida pole nähtud Teise Maailmasõja ajast. Reform lubab tõsta tulumaksuvaba miinimumi 20 000 naelsterlingile aastas ja samuti tõstetakse sissetulekute määra, millelt peab maksma 40 protsendist tulumaksu 50 000 naelalt 70 000-ni aastas.

Kui kinnisvara maksab alla 750 000 naelsterlingi, ei pea sellelt maksma kinnisvaramaksu. Praegu on kinnisvaramaksu tasumise piir 250 000 naela juures. Kui pärandvara jääb alla kahe miljoni naela, vabastatakse see pärandimaksust. Praegu on maksust vabastatud alla 325 000 naelased päranditombud. 

Kaotatakse elektrienergia käibemaks, kärbitakse kütuse- ja käibemaksu. 

Valitsuse kulutusi soovitakse vähendada aasta jooksul viie naela võrra saja naela kohta.

Majandus

Ettevõtete tulumaks langetatakse 25 protsendilt 20-le. 

Kehtestatakse kolmeprotsendine veebikaubanduse maks, mille eesmärgiks on "päris" poodide ja veebikaubamajade "mänguväljaku võrdsustamine".

Alla 120 000 naela aastas teenivad väikeettevõtted ei pea maksma käibemaksu.

Keskkond

Lubatakse "strateegilisel ja odavamal" viisil puhast õhku. 50 protsenti võtmetähtsusega eraomandis kommunaalteenuste osutajatest, nagu vee- ja energiaettevõtted, riigistatakse. Käivitatakse suurem elamuehitusprogramm, milleks muudetakse planeeringute süsteemi.

Suurendatakse riigi panust põllumajandusse ja julgustatakse noori inimesi tegelema põllumajandusega. Kaotatakse kõik kliimaga seotud põllumajanduse subsiidiumid. 

Soovitakse ellu äratada kalandus ja selle töötlev tööstus. Keelatakse Briti vetes teiste riikide supertraalerite kalapüük. (Ühendkuningriigile kuuluvad ühed maailma parima saagikusega kalaveed Falklandi saarte ümbruses. Majandusvete piir on saartest 200 meremiili kaugusel.)

Energia ja null heitmed

Tice pani "null heitmetele" (net zero) nimeks "nulli rumalus" (net stupid).

Reform lubab järgmiseks 25 aastaks ära unustada kõik seni seatud süsihappegaasi heitmete piiramise eesmärgid, mis peaks maksumaksjatele säästma aastas vähemalt 20 miljardit naela.

Kiirendatakse Põhjamere nafta- ja gaasiväljade kasutuslubade väljastamist. Puhaste tehnoloogiate toel käivitatakse uuesti söekaevandused. Hakatakse ehitama ohtralt gaasielektrijaamu. Õgvendatakse kildagaasi pumpamise reegleid.

Tuumaenergeetika vallas hakatakse ehitama väikeseid moodulreaktoreid. 

Tühistatakse kümne miljardi naela ulatuses rohelise elektri subsiidiumeid.

Haridus ja lastehoid

Ülikoolidelt nõutakse kaheaastaste programmide loomist, mis valmistaksid inimesed ette tööle asumiseks. Vaadatakse üle õppeprogrammid, kuna partei hinnangul ei kõlba paljud neist kuhugi.

Esimese saja päeva jooksul soovitakse koolides ja ülikoolides teha lõpp ärkleva-/sooideoloogia ja kriitilise rassiteooria õpetamisele. Haridusasutustes tuleb kohustuslikus korras õpetada, et on ainult kaks füüsilist ja sotsiaalset sugu (sex and gender).  

Noortele soovitakse õpetada oskuseid, mida elus päriselt vaja läheb. Kooliprogrammi soovitakse lisada aine "kodumajapidamine" (home economics). Haridussüsteemis soovitakse suurendada õpipoiste süsteemi (kutsehariduse) osakaalu, seda eriti infotehnoloogia, ehituse ja inseneeria valdkondades.

Alla 16-aastastel õpilastel keelatakse koolis nutitelefonide ja sotsiaalmeedia kasutamine. Vägivaldsete õpilaste ligipääsu tavakoolidele piiratakse.

Kaitsekulud

Põhjalikult muudetakse sõdurite ja teenistujate värbamisprotsessi. Nii sõdurid kui veteranid saavad soovi korral tasuta kõrghariduse. Suurendatakse sõdurite alampalka. Võetakse vastu seadus, mis kaitseb sõdureid Ühendkuningriigi ja välismaiste inimõiguslaste poolt kohtusse kaebamise eest.  

Pensionid ja toetused

Reformipartei hinnangul peaksid kuskil kaks miljonit inimest minema tagasi tööle ja selleks vaadatakse üle toetuste ning sotsiaalhoolekande süsteem. Erilist tähelepanu pööratakse 16- kuni 34-aastastele inimestele.

Tööotsija kaotab töötutoetuse nelja kuu järel, või juhul, kui on tagasi lükanud kaks tööpakkumist. 

Soovitakse parandada pensioni kogumise süsteemi, võttes eeskuju Austraalia lahendusest.

Korrakaitse ja kuritegevus

Reformi sõnul on Briti valitsus olnud seni kuritegevuse vastu liiga "pehme" ja politsejõudude juhtkond ei saa tööga hakkama. Viie aasta jooksul soovitakse juurde palgata 40 000 politseinikku.

"Null sallivuse" poliitika tähendab, et kõigi vägivaldsete kuritegude sooritajad pannakse vangi. Kuna Ühendkuningriigi suurlinnu on tabanud noakuritegude "epideemia", suurendatakse politseinike õigust inimesi tänaval läbi otsida (stop and search).

Politsei juhtkond vaadatakse üle ja sõjaväeteenistus annab politseis kõrge koha saamisel eelise.

Korrakaitses kaotatakse kõik mitmekesisuse, kaasamise ja õigluse (DIE) reeglid.

Muudetakse vihakuritegude määratlust ja edaspidi tuleb nende tõestuseks esitada "päris tõendeid".

Alaealised kurjategijad saadetakse karmi korraga treeninglaagritesse, kus neile antakse põhiharidus, õpetatakse põhiväärtuseid ja korralikult käituma.

Sisseränne

Kuna seni pole suudetud peatada paadirännet, lubab Reform taastada kontrolli riigi piiride üle. 

Tööandjatele kehtestatakse võõrtööliste 20-protsendine sotsiaalkindlustuse maks, mis peaks piirama odava välistööjõu palkamist. Ühendkuningriigi töötaja pealt maksavad ettevõtjad hetkel 13,8 protsendist sotsiaalkindlustusmaksu.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Inimõiguste Kohtu süsteemist ja sisserändekvoodiks saab "üks sisse, üks välja". 

"Eluliselt mittevajalik" sisseränne pannakse Reformi valitsusse saamisel seisma. Ebaseaduslik sisseränne kuulutatakse riiklikuks julgeolekuohuks. Paatidelt kokku kogutud sisserändajad saadetakse koheselt tagasi Prantsusmaale. Kurjategijad saadetakse peale vanglakaristuse kandmist riigist välja. "Märkimisväärse" kuriteo korda saatnud sisserändajatel võetakse ära kodakondsus. Luuakse uus sisserände ministeerium. Ebaseaduslike sisserändajate tööjõu kasutamise trahve suurendatakse.  

Küsitlused näitavad, et sisseränne on peamine põhjus, miks valijad Reformi toetavad.

Toimetas Karol Kallas