Foto: Bigstockphoto

Ühendkuningriigi globalistlik rohepöörde liikumine FIRES on avaldanud äsja raporti, mis näeb ette ekstreemsete sotsiaalmajanduslike meetmete rakendamise "kliimamuutuste peatamiseks". 

Raport koostati poliitika planeerimise dokumendina, mille eesmärgiks seati Ühendkuningriigi 2050. aasta "netonulli" poliitika täideviimiseks vajalike meetmete visandamine. 

2050. aasta "netonulli" sihtprogrammi elluviimiseks võttis Ühendkuningriigi valitsus 2021. a aprillis vastu seaduse, mis näeb ette mõistusevastaste meetmete ellu viimise 15 aastat plaanitust varem, juba 2035. aastaks. 

Äsja avaldatud raporti kohaselt peab rohepöörde kiirkorras läbi viimise nimel lõpetatama Ühendkuningriigis kõik siselennud 2029. aastaks ning kogu õhuliiklus üldse 2050. aastaks. Lisaks näevad raporti autorid ette kogu lamba- ja veiseliha söömise keelustamist ning ehitustegevuse lõpetamist ning seda kõike juba 2035. aasta ajaraamis. 

Tegevuskava keskmes on kogu majandustegevuse lubamine üksnes nende ettevõtete poolt, mis on sertifitseeritud "kliimaturvalisteks", samas kui traditsioonilised ettevõtted muudetakse  järk-järgult tegevusvõimetuks. Ettevõtete tegevuse keelustamisega paralleelselt näevad kava autorid ette ka inimeste elustandardi seninägematut langust, kuna "roheenergiast" ei piisa ligilähedaseltki eksisteeriva elatustaseme säilitamiseks. 

Raportis ettenähtud eesmärkide saavutamiseks nähakse ette kogu energiasüsteemi üleminekut elektriajamitele ning energiatarbimise kogumahu vähendamist 60% võrra. 

Toimetas Adrian Bachmann