"Au Allahile" buss Londonis. Foto: Islamic Relief

Euroopa rassismi ja sallimatuse vastane komisjon (ECRI) tuvastas, et Ühendkuningriigis tõusis ajavahemikus 2009–2016 vihakõne ja rassistliku vägivalla määr.

Süüdistades selles meediat, ütles ECRI esimees Christian Ahlund: "Pole juhus, et Ühendkuningriigis kasvab rassistlik vägivald, samal ajal kui me näeme murettekitavaid näiteid sallimatusest ja vihakõnest ajalehtedes, internetis ja isegi poliitikute seas."

Oma raportis esitab ECRI Theresa May valitsusele suisa 23 soovitust, kuidas muuta karistusseadusi, meediavabadust, kuritegudest kirjutamist ja võrdõiguslikkust puudutavat seadusandlust, vahendab Express.

ECRI vannutab Briti valitsust allutama reporterid "rangemale väljaõppele." Oma 83-leheküljelises raportis väljendab ECRI muret moslemite turvalisuse pärast Ühendkuningriigis ning selgitab, et "kui meedia rõhutab terroriaktide teostajate islami tausta ning pühendab sellele olulisel määral kajastust, on vägivaldne tagasilöök moslemite vastu tõenäoliselt suurem, kui juhtudel, kus kurjategija motiivide tähtsust vähendatakse või [kui need motiivid] hüljatakse, eelistades alternatiivseid selgitusi."

Lagunevast liidust lahkuva Suurbritannia valitsus teatas vastuseks, et on "pühendunud kaitsma meediavabadust ega sekku sellesse, mida meedia avaldab või ei avalda, seni kuni meedia järgib seadusi."