Brüssel on inimõiguslased välja vihastanud. Foto: Loukiainen, Bigstockphoto.com

Küpsemas on pahaendeline plaan kriminaliseerida poliitilised eriarvamused Euroopa Liidu projekti suhtes. Asjade selline areng on sünnitanud inimõiguslaste üllatavalt üksmeelse ühisavalduse.

Nagu kirjutab Express, on Euroopa Liidu liikmesriigid kiitnud heaks drakoonilised terrorivastased seadused, mida kriitikute hinnangul võib kasutada surumaks jõuga maha euroskeptilisi liikumisi.

Harvaesineva üksmeelega ründasid Brüsseli plaani seitse juhtivat inimõigustega tegelevat organisatsiooni, ingliskeelsete nimedega Amnesty International, European Network Against Racism (ENAR), European Digital Rights (EDRi), Fundamental Rights European Experts (FREE) Group, Human Rights Watch, International Commission of Jurists (ICJ) ja Open Society Foundations (OSF).

Oma ühises pöördumises hoiatavad rühmitused, et Euroopa Liidu uus terrorismiga võitlemise direktiiv (ingl. k. Directive on Combatting Terrorism) ohustab "põhiõigusi ja -vabadusi," sealhulgas vabadust protestida.

Terrorism kui süütegu või õigusrikkumine on nimetatud direktiivis defineeritud uskumatult uduselt, rõhutavad kriitikud.

Juhtivate advokaatide ja aktivistide sõnutsi võidakse direktiivist lähtuvalt tõkestada protestimist ebameeldivate Euroopa Liidu initsiatiivide vastu.

Samal ajal pole dokumendi täistekst veel isegi avalik, kuna see laotatakse lihtrahva ette alles pärast heakskiitmist Euroopa Parlamendi poolt veel enne käesoleva aasta lõppu.