Foto: Hippopx

Alljärgnevalt on tõlgitud Project Veritase poolt avalikustatud DARPA selgitav kokkuvõte, miks agentuur EcoHealth Alliance'i nahkhiirte koroonaviiruste uurimise DEFUSE – Kahjutustama – projekti tagasi lükkas. 

Projekt Kahjutustama rahastamisest keeldumine

Rahastamissoovi nimi: Kahjutustama – Nahkhiirtelt pärit koroonaviiruste ohu kahjutustamine (2018)

Rahastamisoovi identifitseerimiskood:
HR001118S0017-PREEMPT-FP-019

EcoHealth Alliance'i poolt soovitud rahasummad:

 1. Faas $8,411,546
 2. Faas $5,797,699

   Kõik kokku: $14,209,245

Tulemus

EcoHealth Alliance'i poolt rahastamiseks esitatud projekt Kahjutustama (DEFUSE) lükati DARPA poolt tagasi. Samas "kui selleks vabaneb rahalisi vahendeid", võivad mõned konkreetset huvi pakkuvad projekti osad rahastuse saada. Arvestada tuleb sealjuures asjaoluga, et raha saaja esitab selge lepingulise lahenduse, kuidas vältida probleemsete mitmetise kasutusvõimalusega uuringutega (dual use research of concern; DURC) seotud riske ja esitab "vastutustundliku avalikkusega suhtlemise kava".

Keeldumise põhjused

DARPA Bioloogiliste Tehnoloogiate Osakond analüüsis EcoHealth Alliance'i Kahjutustama projekti ja sellega seotud hindamisaruandeid ning otsustas, et projekt on "valitav". Sedasi tehes kaks kolmest hindajast leidsid, et projekti eesmärk ennetada "zonootilist viiruste ülekandumist nahkhiirte koobastes toimuva nakatumise vähendamise kaudu" pakub DARPAle huvi. Samad hindajad hindasid ka EcoHealth Alliance'i ja kaastööliste meeskonda ning jõudsid järeldusele:

 • Kõigil on piisavalt varasemaid kogemusi.
 • Neil on ligipääs Yunnani koobastele, kus nahkhiired on SARSr koroonaviirustega nakatunud.
 • Nad on varem tegelenud vaatlustegevusega.
 • Nad on loonud eriti ohtlike zonootiliste nakkuskohtade geograafilise kaardi.
 • Nende kavandatav ekperimentaalne tegevus on loogiline ja selle abil saab kinnitada nii molekulaarseid kui evolutsioonilisi mudeleid.
 • Nende välja pakutud ennetamise mudeleid saab kiiresti hinnata kasutades selleks nahkhiirte ja "nahkhiirestatud" hiirte mudeleid.

Siiski ei soovita Bioloogiliste Tehnoloogiate Osakond käesoleval hetkel seda rahastada, sest projektis tuvastati märkimisväärsed nõrkused.

 1. Ettepanek võib sisaldada viiruste võimendamise/DURC uuringuid, sest selles on ettepanek sünteesida oga-glükoproteiine (spike glycoproteins), mis seovad ennast inimeste rakuretseptoritega ja sisestada need SARSr-CoV tugistruktuuridesse, et teha selgeks, kas need on võimelised tekitama SARSi sarnaseid haiguseid.
 2. Samas projektis pole mainitud, kuidas hinnatakse võimalikke riske, mis on seotud viiruste võimendamise uuringutega.
 3. Samamoodi ei mainita, kuidas hinnatakse probleemsete mitmetise kasutusvõimalusega uuringutega (DURC) seotud probleeme ja selle tõttu pole projektis ka DURCi riskide maandamise kava.
 4. Projektis pole peaaegu üldse käsiteldud või aruteldud eetilisi, juriidilisi ja sotsiaalseid probleeme (ethical, legal, and social issues; ELSI)
 5. Projektis pole käsiteldud vaktsiinide manustamise süsteemidega seotud probleeme, mis on põhjustatud tuntud probleemidest, nagu vaktsiini doosides esinev varieeruvus. 
 6. Projekt ei esitanud piisavalt andmeid, kuidas EcoHealth Alliance kasutab kogutud andmeid ja kuidas modelleeritakse arenguid, või tehakse vajalikke statistilisi analüüse. 
 7. Projektis pole selgitatud, kuidas EcoHealth Alliance kasutab organisatsiooni varasemaid uuringuid, ega seda, kuidas nende varasemaid uuringuid saab laiendada.
 8. Projektis ei suudetud selgelt hinnata, kuidas välitöödel kasutatakse ja kinnitatakse "TA2 ennetamise meetodeid". See tähendab, kuidas pannakse toime katseid tõhusate immuunsust suurendatavate molekulidega ja nende manustamise tehnikatega ühes katses FEA aerosoliseerimise mehhanismi kaudu ja kuidas kontrollitakse nahkhiirekoopaid Yunnanis Hiinas (PARC, EcoHealth Alliance, Wuhani Viroloogiainstituut).
 9. Projektis ei ole käsiteldud muresid, mis on seotud sellega, et nimetatud vaktsiinid ei ole võimelised tänu puudulikule epitoopide katvusele kaitsma nahkhiirte koobastes esinevate ja pidevalt arenevate erinevate koroonaviiruste vastu.

Toimetas Karol Kallas