Tartu Pauluse kirik. Foto: Scanpix

26. ja 27. mail Tartusse Eesti vaba rahvakiriku 100. sünnipäeva tähistavale kirikukongressile kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) liikmed ja kaastöölised võtsid vastu avalduse kiriku rollist Eesti ühiskonnas.

Tartu Pauluse kirikusse kogunenud juubelikongressi avalduses öeldakse, et kirik on elav side evangeeliumi, meie ajaloo ja tänapäeva vahel ning et vaba rahvakiriku liikmed on osalised eesti keele ja kultuuri jätkumises ja kujundamises ning peavad vajalikuks "osaleda ühiskondlikes aruteludes Eesti rahva tuleviku ja meie ühiskonna pikaajaliste sihtide ja väärtuste üle."

Maailmavaateliselt ja religioosselt mitmepalgelises ühiskonnas on vajalik "usuliste ja maailmavaateliste veendumuste avalik tunnistamine ning nende üle ja nende vahel toimuv diskussioon. Vaba rahvakirikuna on meie ülesanne tunnistada ja mõtestada kristlikku usku avalikus dialoogis."

Eraldi tuuakse välja, et kirik teenib ühiskonda diakoonia ja hingehoiuga ning et ühiskondliku õigluse, rahu ja loodu hoidmise eest väljaastumine on osa sellest, mida tähendab olla kirik ja kristlane.

Avalduses rõhutatakse samuti, et EELK jaoks on väga oluline oikumeeniline koostöö teiste kirikutega Eestis ja mujal maailmas. "Üheskoos tunnistamine ja teenimine tähendab võimalust ja vältimatut vastutust osaleda ühise eluruumi kujundamisel nii Euroopas kui üleilmselt."

Eesti territooriumil tegutseva luterliku kiriku kujundamine vabaks rahvakirikuks sai alguse 1917. aastal. Sama aasta maikuus toimus Tartus eesti koguduste esindajate kirikukongress, millest tänavu möödub sada aastat.

Loe avaldust täismahus siin.

Meie Kirik / Objektiiv