Eesti 200 reklaamvideo. Foto: kuvatõmmis

Erakond Eesti 200 lubab oma valimisprogrammis seadustada "homoabielud" ja eutanaasia. Samuti soovitakse panna erakondades riiklik rahastus sõltuma naiste osakaalust riigikogu fraktsioonides ning laiendada vaenukõne tähendust.

"Algatame perekonnaseaduse paragrahv 1 lg 1 muutmise, sõnastades selle ümber selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel," seisab erakonna Eesti 200 valimisprogrammis.

Praegu sätestab perekonnaseadus, et "abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel".

Ühtlasi lubatakse, et võimule saades võtavad nad vastu "inimõigusi arvestavad abistatud ehk assisteeritud enesetappu võimaldavad sätted".

Samuti soovib erakond, et riigikogus kui rahva esinduses oleks naiste osakaal lähedasem nende osakaalule ühiskonnas, mistõttu lubavad nad erakondadele riikliku rahastuse eraldamises arvestada naiste osakaaluga riigikogu fraktsioonides.

Lisaks soovivad nad täiendada vaenukõne definitsiooni selliselt, et vaenukõneks loetakse ka avalikku vägivallale õhutamist, mis on suunatud rühmade vastu ja mis seega tekitab ohtu avalikule korrale.

Praegu sätestab Eesti Vabariigi põhiseadus, et "rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel."

Toimetas Martin Vaher