Maarjamäe loss ja praegune ajaloomuuseumi filiaal. Foto: Wikimedia commons

Maarjamäe ajaloomuuseumis leiab laupäeval aset Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi poolt korraldatud konverents „Sõda ja luure". 

Laupäeval 30. novembril on sõjaajaloo huvilised oodatud Maarjamäe ajaloomuuseumisse, kus toimub Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi poolt korraldatud sõja ja luuretegevuse suhet käsitlev konverents.

Konverentsi ajakava:

11.00-11.15 Sissejuhatus

11.15-11.45 brig-kin Riho Ühtegi – Kaitseliit ja Vene luureteenistus 1990-ndate alguses

11.45-12.15 Karl L. Kleve – The Black Lady from Bodø: The U2 spyplane in the North during the early Cold War

12.15-12.45 Michael Fredholm – Meetings at the Blue Bird: Colonel Richard Maasing in Stockholm, 1939-1945

12.45-13.15 Arutelu

13.45-14.15 Meelis Saueauk – Eestlased Soome Päämaja teenistuses Teise maailmasõja ajal

14.15-14.45 Ivo Juurvee – 1924. aasta riigipöördekatse ettevalmistamisest ja läbiviimisest

14.45-15.00 Kohvipaus

15.00-15.30 Reigo Rosenthal – Inimrööv piirijoonel – GPU kättemaks Sergei Kuusklerile

15.30-16.00 Olavi Punga – Luure roll ja võimalused mittekonventsionaalses konfliktis Suvesõja näitel

16.00-16.30 Arutelu, konverentsi lõpetamine

Toimetas Markus Järvi