SAPTK 2015. aasta novembris perekonna kaitsel Toompea lossi ees

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) värske edetabeli järgi on liikmesriikidest kõige homosõbralikumad Island, Rootsi, Holland, Norra ja Taani.

Viimase viie hulka kuuluvad edetabelis Poola, Lõuna-Korea, Eesti, Läti ja Türgi.

OECD tunneb muret, et halvustav suhtumine homoseksuaalsusse on tänaseni laialt levinud ning diskrimineerimise oht jätkuvalt suur, mis mõjutab organisatsiooni hinnangul LGBT kogukonna pereelu, haridust, majanduslikku sissetulekut ning tervist.

Et pilti parandada, plaanib OECD oma trükistes ja statistikas LGBTI-küsimusi põhjalikumalt kajastada.

Nad hakkavad üksikasjalikumalt vaatlema nii edusamme kui mahajäämust ning asuvad otsustavalt tuvastama diskrimineerimist töö- ja majutusturul.