Eesti Kirikute Nõukogu, mis ühendab kõiki suuremaid usuühendusi Eestis, saatis 5. mail 2013 Riigikogule oma ühisavalduse, kus on väljendatud kooseluseadusega seonduvalt sügavat muret.

Pöördumises, millele on kirjutanud alla kõigi suuremate usuühenduste juhid, kutsutakse Riigikogu kaitsma perekonna ja abielu institutsioone, hoiatatakse, et kooseluseaduse vastuvõtmine hägustaks ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi, looks abielu kõrvale seda lahjendava paralleelstruktuuri, oleks vastuolus demokraatlike ideaalidega, külvaks segadust laste ja vanemate vahelistesse suhetesse ning aitaks kaasa ühiskondlike pingete süvenemisele.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeks olevatesse usuühendustesse kuulub rohkem kui kolmandik Eesti elanikkonnast.

Kõnealuse pöördumisega saab tutvuda siin.