Ema lapsega kodus akna all. Foto: Bigstockphoto.com

Eesti Lasterikaste Perede Liit algatas petitsiooni, mis nõuab, et riigikogu peataks plaani kärpida suurperede kui ühe haavatavama sihtgrupi toetust ja säilitaks tänase perehüvitiste süsteemi, tulumaksuvabastuse alates teisest lapsest ning taastaks ka tulumaksuvabastuse esimese lapse eest.

Avaldame täismahus petitsiooni kaaskirja:

Eesti riigi tulevik tugineb lastega peredel. Lapsevanemate igapäevane töö laste eest hoolitsemisel väärib seetõttu ka riigi poolt igakülgset tunnustust ja toetust. Paraku ähvardab ametisse asunud valitsus peresid hoopis kärpekääridega.

Valitsuskoalitsioon kavatseb kärpida lasterikaste perede toetusi ning pöörata tagasi perehüvitiste süsteemi täiendused, kaotada täiendava tulumaksuvabastuse kahe ja enama lapse korral ning tõsta ja kehtestada erinevaid makse. Kõik need muudatused tekitavad lapsevanemates sügavat nördimust, sest löövad lastega peresid väga valusalt, põhjustavad ebakindlust ning seavad küsimärgi alla perelisa saamise plaanid.

Ulatuslik kärpimine laste arvelt oleks Eestis esmakordne, seni ei ole riik selliselt toiminud isegi rasketes majandusoludes. Paraku, kui riik hoiab kokku, tuleb samal määral vahendeid asemele leida peredel endal, sest laste vajadused ei kao kuhugi ja jäävad endiseks. Kõrge inflatsiooni tõttu järsult kasvanud kuludega on peredel keeruline olnud toime tulla juba praegu, kuid riigipoolse toe oluline vähenemine muudaks selle veelgi raskemaks.

Kärbetega annaks valitsus lapsevanematele ühtlasi sõnum, et lapsed ei ole olulised, et lastega pered ei ole enam riigi prioriteet. Ainuüksi lasterikaste perede rahakotti tekitaksid muudatused igal kuul keskmiselt 500 euro suuruse augu. Paljud täna enesega hakkama saavad pered sattuksid seisu, kus ots-otsaga kokkutulemine muutub keeruliseks ning liigutakse vaesuse suunas. Kannatavad ju ka lapsed, sest paratamatult tuleb nendegi vajaduste arvelt kokku hoida.

Mõistame valitsuse soovi riigi rahandust ümber korraldada, kuid eelarvesse raha kogumine ei saa olla seadusloome ainsaks eesmärgiks. Muudatuste taga peavad olema ka mõjuanalüüsid, osapoolte kaasamine, väärtused ja tulevikuvaade. Ammugi ei tohi teha suure mõjuga otsuseid kiirustades, mõne nädalaga.

Lausaline kärpimine ja ulatuslikud maksutõusud teeksid karuteene nii tänastele väikestele, keskmistele kui suurtele peredele, aga ka Eesti riigi ja rahva kestmisele laiemalt. Seetõttu kutsume ühiskonda ja poliitikuid üles rutakalt tehtud plaanid kõrvale lükkama ning arutama asju sisuliselt. Riik ei tohi kokku hoida lastega perede ja Eesti tuleviku arvelt!

Soovime, et riigikogu:

  • peataks plaani kärpida suurperede kui ühe haavatavama sihtgrupi toetust, nii et tänane peretoetuse määr jääks kehtima. Vastasel korral ähvardab väikese ja keskmise sissetulekuga suurperesid taas vaesusesse langemine;
  • säilitaks tänase perehüvitiste süsteemi – kehtiva suurperede toetuse indekseerimise ja sujuva vähendamise, ning lisaks indekseeriks ka lastetoetused (sh pere esimesele ja teisele lapsele ning üksikvanemate lastele);
  • säilitaks tulumaksuvabastuse alates teisest lapsest ning taastaks tulumaksuvabastuse ka esimese lapse eest.

Eestis elab 259 338 last. Andes sellele pöördumisele oma allkirja kinnitame lastega perede olulisust meie riigi säilimises, toetame lasterikaste perede lastele võrdsete võimaluste tagamist ning kõikide lastega perede toetussüsteemi täiendamist.

Petitsioonile saab anda allkirju SIIN.

Toimetas Markus Järvi