Eesti LGBT Ühing väljendab oma Facebooki lehel pahameelt, et politsei jättis tõrksalt SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastu vaenu õhutamise süüdistuse alusel menetluse algatamata.

Ühtlasi kinnitavad homoradikaalid oma varemgi väljendatud seisukohta, et perekonna ja abielu institutsioonide kaitsmisele suunatud kampaania "Kaitskem üheskoos perekonda!" on inimvaenulik.

Eesti LGBT Ühingu president Helen Talalaev võttis jaanuarikuisel koosoleku Justiitsministeeriumis sõna ja väljendas ühemõttelist seisukohta, et karistusseadustiku vaenu õhutamise keelu (§ 151) koosseisu tuleks lõdvendada viisil, et sellele toetudes saaks politsei menetlust algatada ka inimeste vastu, kes on öelnud midagi sellist, mida keegi võib tõlgendada solvavana:

"Teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et arvan, et see vahe sisse tegemine väärtegu versus kuritegu ja solvamise lisamine siia paragrahvi on asi, mida meie toetame. Just nimelt selleks, et avalikult solvavate sõnavõttude suhtes oleks võimalik midagi ette võtta. Hetkel igasugused avalikud vaenutavad või solvavad kampaaniad, millega ei ole kuskile pöörduda. Kui see paragrahv oleks selline, et oleks väärtegu solvamise näol sees, see võimaldaks mitmetes olukordades abi saada. Usun, et see võiks muuta ka ühiskonna üldist õhustikku. Ühiskond muutuks positiivsemaks ja hoolivamaks."

Pole kahtlust, et ühiskonna üldist õhustikku aitaks Eesti LGBT Ühingu taotletav seadusemuudatus kindlasti muuta, ent on väga kaheldav, kas just positiivsuse ja hoolivuse suunas. Kuivõrd homoradikaalid on juba püüdnud nendega mittenõustujaile õiguskaitseorganeid kallale ässitada, siis võib pigem karta, et kõnealuse seadusemuduatusega antaks tugev tõuge juba kujunenud hirmuõhkkonna süvenemisele – eriti seonduvalt homoseksuaalse käitumise suhtes homoideoloogiast lahknevate kriitiliste seisukohtade väljendamisega.

Varro Vooglaid