Riina Sikkut Foto: sotsiaalministeerium

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv riigikogu saadik Kert Kingo üritas aprilli keskpaigas sotsiaalministeeriumist välja uurida, kui palju sooideoloogia ajupesu käes kannatavaid tüdrukuid ennast "soomuutmise" eesmärgil sandistavad.

Kingo arupärimisest võib välja lugeda, et Eestis pakuvad "soomuutmise" teenust peamiselt erakliinikud ja üks suuremaid neist on Kotka Erahaigla plastikakirurgia keskus

Sotsiaalministeerium vastas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna rahvaesindajale 2. mail. Vastustel on sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkuti allkiri.

Kingo võtab vastustest talle jäänud mulje kokku: "Mulle saadetud vastuses oli mõndagi mõtlemapanevat, eelkõige [näeb] hoolimatust ja ükskõiksust oma tegude tagajärgede (LGBT+ tegevuskava propaganda) osas."

357 rindade eemaldamist

Alljärgnevas tabelis on Tervise Arengu Instituudi (TAI) kokku pandud rinnanäärme operatsioonide 2022. aasta statistika. Hilisema aja kohta andmed puuduvad.

Meeste rinnanäärme operatsioonid võivad suuremas osas olla tingitud günekomastiast, mis on hormonaalsest tasakaalutusest ja muudest põhjustest tingitud meeste rindade ebaloomulik suurenemine ning mida lahendatakse kirurgiliste meetmete abil.

Rinnanäärme osaline resektsioon tähendab rindade suuruse, asendi ja kuju korrigeerimise lihtsamaid operatsioone. Samuti väiksemate rinnavähi kollete eemaldamist.

Oluline number osutatud tabelis on naiste mastektoomia ehk rindade täielik eemaldamine. Selle numbri – 357 – sees on nii rinnavähist tabatud kui soosegaduses naiste Eestis ära lõigatud olulised kehaosad.

Sotsiaalministeerium täpsustab:

"Terminoloogiliselt mõistetakse rinnanäärme eemaldamise ehk mastektoomia all operatsiooni, mille käigus eemaldatakse ühe või môlema rinna koed ulatuslikult haiguse (valdavalt kasvaja) tõttu või harvem ennetavalt naistel, kellel on suur geneetiline eelsoodumus rinnavähki haigestumiseks."

Sotsiaalministeeriumi kantsler, kelle sugu sotsiaalministeerium ei avalda, Maarjo Mändmaa Foto: Wikipedia

Sotsiaalministeeriumi vastusest leiab kaks olulist tõika. 

Rahvatervisetööstusel puudub soomuutjate statistika

Esiteks puudub Eesti rahvatervisetööstusel ülevaade, kui paljude inimeste sugu aitab riigi rahvatervisetööstus muuta. Lisaks võib ilmselt eeldada, et puudub ülevaade, kui paljud inimesed võtavad sellised "kirurgilised sekkumised" ette välismaal. 

Kui Eestis maksab erahaiglas rindade eemaldamine sotsiaalministeeriumi andmetel 4000–5000 eurot (5. küsimus/vastus), siis näiteks Türgis ja Tais on igasugused "soovahetamise" operatsioonid märkimisväärselt odavamad. Viimase riigi kirurgiatööstuses – ja Kagu-Aasias laiemalt –  on lisaks selles valdkonnas põhjalik ekspertiis, kus kathoey'ide "kolmanda soo" traditsioon ulatub väidetavalt seitsmesaja aasta taha. Soomuutmise sihtkohtadena võib veel lisada Ameerika Ühendriigid (kogenud eriarstid jõukamatele klientidele) ja Brasiilia.

Sotsiaalministeerium selgitas saadetud vastuses lisaks: 

"Esteetilisel eesmärgil välimuse muutmiseks teostatakse rinnanäärmete suurust vähendavaid ja suurendavaid operatsioone. Teie [Kingo] kirjas viidatud operatsioonide puhul transsoolistel noortel on tõenäoliseit oinud tegemist pigem rindade suuruse muutmisega välimuse muutmise eesmärgil. Need operatsioonid kajastuvad rinnanäärme operatsioonide üldarvus ning statistikas ei eristata, mis põhjusel isikud on operatsiooni soovinud."

See tähendab, et sotsiaalministeeriumi hinnangul kajastuvad valdav osa naissoost "soomuutjate" rindade menetlemistest rinnanäärme operatsioonide üldarvus (3103) ja rindade eemaldamine, vähemalt mis läheb sellisena kirja rahvatervisetööstuse statistikas, on pigem erand. Ehk naistel "meheliku" rinna kirurgiline kujundamine läheb kirja "rindade suuruse muutmisena välimuse muutmise eesmärgil".

Kingo uuris (4. küsimus) sotsiaalministeeriumilt: "Kui paljudel rinnaeemalduse operatsiooni läbinutel on olnud protseduuri läbiviimiseks arstliku ekspertiisikomisjoni (AEK) heakskiit ehk luba?"

Sotsiaalministeerium vastas:

"Selle kohta, mitmetel juhtudel on rinnanäärme operatsioonile eelnenud AEK otsus, tervisestatistika raames andmeid ei koguta. Arvestama peab, et sooviga oma välimuse, sealhulgas rindade suuruse, muutmiseks võivad plastikakirurgide poole pöörduda kõik isikud ja need isikud ei pruugi soovida muuta oma soo andmeid rahvastikuregistris. Operatsiooni teostamine on arstlik otsus. Oluline on silmas pidada, et kõik soo muutjad ei pruugi soovida kirurgilisi sekkumisi (enamasti ei soovigi) ning rinnaoperatsiooni soovijad ei pruugi soovida soo muutmist."

AEK ei vastuta oma otsuste eest

Teiseks ei vastuta AEK, kelle otsus on "soovahetuse" üheks eelduseks, oma "ekspertiisi" eest. Soo muutmiseks sinna pöördunud inimeste ja AEK vahel ei teki võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses patsiendi ja arsti suhet. Samuti ei huvita AEK-i soomuutjate hilisem saatus.

EKRE saadik tahtis teada (7. küsimus): Milline roll on AEK-il peale positiivse [soomuutmisega nõus oleva] otsuse langetamist soomuutja edaspidises elus?

Sotsiaalminister vastas:

"AEK ja sinna soo muutmiseks poördunud isikute vahel ei ole raviarsti ja patsiendi suhet VÕS tähenduses, st isikud pöörduvad sinna kindlal eesmärgil, ega ole AEK edaspidisel jälgimisel."

15-aastat ja vanemad

Kui sotsiaalministeeriumi vastustest annab midagi natukene positiivsemat välja lugeda, siis inimesed, kelle rindu tabab kirurgiline sekkumine, kas tervisemure või meeltesegaduse tõttu, on paari üksiku erandiga vähemalt 15-aastased ja vanemad. 

Sotsiaalministeeriumi vastuses on esitatud järgnev tabel:

Eesti rahvatervisetööstus ei pea soomuutmist psüühiliseks erivajaduseks

Kingo päris (8. küsimus): "Kas sotsiaalministeeriumil on välja töötatud psühholoogiline tugisüsteem ja tegevuskava kirurgilise sekkumisega sugu muutnud isikute hilisemaks toetamiseks?"

Sotsiaaldemokraatide kontrolli all olev sotsiaalministeerium selgitas:

"Nagu viidatud on psühholoogilise abi süsteem ühetaoline kõigi abivajajate jaoks. Samuti ei ole võimalik samastada rinnaoperatsioone soo muutmisega. Küll on AEK koosseisus kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid, kes vajadusel annavad soovitus spetsiifilisemaks psühholoogiliseks või psühhiaatriliseks abiks AEK-i pöördujatele."

Soomuutjaid menetletakse psüholoogide ja psühhiaatrite poolt koos teiste abi vajavate patsientidega üldises ravijärjekorras või neil on võimalus pöörduda erameditsiini asutuste poole. Taas näeb, et kuigi meeste ja naiste lahku löödud statistika on rahvatervisetööstuse jaoks oluline, siis endale vähem või rohkem tahtlikult ja teadlikult terviseprobleeme tekitavate "soomuutjate" pärast see eraldi muret ei tunne.

"Soomuutjate" enesetapud rahvatervisetööstust ei huvita

Ameerika Ühendriikide mõjuka mõttekoja Heritage Foundationi 2022. aastal läbi viidud uuring sedastab, et juba noorte "soomuutmise" hormoonpreparaatide söömine suurendab nende enesetapuohtu.

EKRE rahvaesindaja küsimusele, kas rahvatervisetööstusel on natukenegi aimu, kas ja kui paljud soomuutjad on ennast Eestis tapnud või vajavad psühhoneuroloogilist ravi, vastas sotsiaalministeerium, et sellised andmed puuduvad.

"Selliseid andmeid AEK-I ning sellest tuleneval ka Sotsiaalministeeriumil ei ole, kuna isikud ei ole hilisemalt AEK jälgimisel. Andmete saamiseks oleks vajalik eraldi longitudinaalne teadusuuring sihtgrupi kohta," teatas sotsiaalministeerium.

Toimetas Karol Kallas