Suursaadik Margus Laidre volikirja üleandmisel 2018 Foto: välisministeerium

Vene välisministeerium kutsus välja Eesti suursaadiku Moskvas Margus Laidre ja palus tal lahkuda riigist hiljemalt 7. veebruariks. Ühtlasi liigub selle sammu valguses Moskvasse tagasi praegune Venemaa suursaadik Tallinnas.

„Kindlasti on see löök, sest suursaadikul juba tema ameti järgi on ligipääs infoallikatele palju suurem kui temast madalamal astmel diplomaatidel. Paljud Euroopa Liidu ja NATO riigid saadavad siia uue suursaadiku just sel eesmärgil, et sõjas olevas riigis peab olema võimalikult kõrge diplomaatiline esindatus, et jälgida kohapeal toimuvat ja koguda informatsiooni," lausus suursaadik Laidre ERR-ile, osutades, et praktilises pooles ja konsulaarabi andmisel midagi ei muutu. 

„Me võime küll öelda, et tänases infoühiskonnas me võime ka 1000 kilomeetri kauguselt saada väga palju teada, mis toimub ühes või teises paigas. Aga seda aspekti traditsioonilises diplomaatias, et sa oled kohapeal, et sa hingad sama õhku, jood sama vett selles ühiskonnas, kus sa töötad, seda ei asenda mitte miski muu. Ja et säilitada see ühiskonna tunnetus, siis tahetaksegi hoida vähemalt praegu diplomaatilist esindatust kõrgena," osundas Laidre tõigale, et ükski teine Ukraina-koalitsiooni riik ei ole diplomaatilise esindatuse taset vähendanud või olema seda sunnitud tegema. 

Laidre rõhutas, et tegemist ei ole suursaadiku väljasaatmisega. „See ei ole väljasaatmine. See on palve lahkuda seoses diplomaatilise taseme alandamisega. Ja edaspidi hakkab Eestit Moskvas ja Venemaad Tallinnas esindama ajutine asjur suursaadiku asemel. Diplomaatilisel ametiredeli postil võetakse üks aste madalamaks," selgitas suursaadik. 

Laidre peab võimalikuks, et seoses Ukraina sõjaga jääb riikidevaheline esindatus ajutiste asjurite tasemele pikemaks ajaks. 

Margus Laidre andis eelmisel aastal ERR-ile intervjuu, milles pidas vajalikuks juhtida tähelepanu tõsiasjale, et Eesti ei arvaks, et kõik, kes Ukraina sõja kontekstis on Putini vastu, on siis automaatselt ka Eesti poolt. „Loodetavasti paljud teavad, et on veel üks mõiste, mis iseloomustab Venemaad läbi aegade, mis on imperskost ehk impeeriumi vaim. Arvan, et kõikidel suurrahvastel versus väikerahvastel on erinev mõtlemine. See on paratamatus. Juba kultuurilisest, ajaloolisest ja muudest faktoritest tulenevalt inimesed mõtlevad teistmoodi. Seetõttu ma usun, et teeme Eestis, aga ka mujal ühe väga suure vea. Kui mõtleme, et kõik need, kes on Putini vastu, on meie poolt. See paraku ei ole nii," märkis suursaadik. 

Toimetas René Allik