Ajaloofilosoof Einar Laigna rõhutas Konservatiivsel Konverentsil Objektiivile antud intervjuus rahvusliku identiteedi olulisust ja vajadust elada Jumala seaduste kohaselt.

Laigna juhtis tähelepanu, et konverentsil jäi käsitlemata küsimus identiteedist – kes eestlane on. Kõikidel kultuurrahvastel on vastus sellele küsimusele olemas olnud, näiteks venelaste ja armeenlaste puhul on see identiteet lahutamatult kristlik. Ent eestlastel sellele ühest vastust ei ole.

"Kui eestlaste käest küsida, mis on see meie identiteedisõna — vaikus. See nagu puudub. Objektiivselt ta kindlasti on olemas, aga meie teadvuses puudub see mõiste, mis seda kokku võtaks."

„Konservatiivsus — see tähendab kuulumist selle kultuuri põhialuse juurde, mis selle kultuuri lõi. See on püha roomakatoliku kirik."

Eestlaste puhul viitab ajaloofilosoof meie seotusele kristliku pärandiga alates 13. sajandist:

„Täna kahjuks jäi puudu see teoloogilis-ajaloofilosoofiline küsimus identiteedist ja sellest, mis siis meie identiteet on. Ja et konservatiivsus, see tähendab nende traditsioonide järgi elamist, see tähendab selle arhetüübi tundmist ehk ütleme otse välja — see tähendab kuulumist selle kultuuri põhialuse juurde, mis selle kultuuri lõi. See on püha roomakatoliku kirik."

Laigna võtab sellelt aluselt kokku konservatiivi mõiste:

„Konservatiivid on need, kes ajaloolis-poliitilistest võimumuutustest hoolimata jäävad truuks oma identiteedile, see tähendab traditsioonidele."

Konservatiivse ilmavaate punaste joonte kohta ütleb teoloog, viidates keskaegsele rüütlikultuurile:

„Elu võib kaotada, au mitte."

„Elu võib kaotada, au mitte. Au ja väärikus on see piir. Selles vanas kultuuris ei olnud elu kõige kõrgem väärtus, vaid au."

Tulevikku vaadates nendib ajaloofilosoof, et elu teeb omad korrektuurid ja ennustab peatset traagilist hukku Euroopa Liidule. Samas annab ta ka selged juhised rahvana püsima jäämiseks.

„Alles jäävad need, kes kõikidest välistest muutustest hoolimata jäävad oma identiteedile truuks. Ehk teisisõnu, elavad loodusseaduste, kosmiliste seaduste kohaselt, mida nimetatakse, lühidalt kõike kokku võttes — Jumala seadused."

Toimetas Oto Tuul