EKRE esimees Martin Helme. Foto: riigikogu/Erik Peinar

EKRE fraktsioon esitas eelnõu Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamiseks, et selgitada välja Tallinna kesklinnas aprillis toimunud politseioperatsiooni seaduslikkus ja proportsionaalsus.

Eelnõu esitaja Martin Helme sõnul pole avalikkusele teada ühtegi juhtumit, kui aprilli alguses Toompeal ja Vabaduse väljakul alanud meeleavaldused oleks läinud vägivaldseks või seal oleks toimunud konflikte kas inimestel omavahel või korrakaitsjatega. Tema väitel käitus politsei agressiivselt, pidades inimesi kinni, otsides neid läbi ja konfiskeerides neilt asju. Helme hinnangul esitati meeleavaldajatele ka ebaseaduslikke nõudmisi ja korraldusi.

Helme hinnangul suruti olukorra käigus maha inimeste põhiõigusi, mis kujutab ohtu õigusriigile. Helme sõnul ei ole oluline, kas meeleavaldajate seisukohtadega ollakse nõus või mitte. „Pole isegi oluline, kas nende seisukohad olid kõigile
üheselt mõistetavad. Oluline on mõista, et kui riik valitsuse ja täidesaatva võimu jõustruktuuride tasandil võtab omaks hoiaku, mille järgi mingitel asjaoludel teatud ajahetkel võib põhiseaduses tagatud õigused ära tühistada, siis pole võimalik kellelgi kindel olla, et tema seadustega tagatud õigused on realiseeritavad. Õigusriik lakkab toimimast," ütles Helme.

„Tegemist on õigusriigi ja demokraatia toimimise tuumküsimusega, millele peab reageerima poliitilisel tasandil. Just riigikogu kui rahvaesindus peab selles küsimuses olema aktiivne ja sisuline panustaja, et kehtestada poliitiline kontroll võimu kuritarvituste teed läinud täitevvõimu ja jõustruktuuride üle," leidis EKRE esimees.

Helme sõnul on vaja selgust, kes, kus, millal ja mis infole tuginedes langetas otsuseid. "Vaja on tuvastada, kas ja mil määral rikuti erinevaid seadusi ja riigiametite enda reegleid antud operatsiooni käigus. Vaja on tuvastada vastutajad selles otsustusprotsessis, et oleks võimalike seaduserikkumiste ja võimukuritarvituste eest konkreetsed isikud vastutusele võtta," ütleb Helme.

Toimetas Jaanus Vogelberg