Elmar Vaher. Foto: kuvatõmmis Youtube'st.

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb Eesti Vabariigi valitsusele ettepaneku vabastada ametist valetamisega vahele jäänud Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher. Ühtlasi teeb EKRE kaitsepolitseile ettepaneku avalikustada Vaheri poolt mainitud memo, et luua selgust Eesti politsei ja valitsuse tegevuse motiivides.

Objektiiv avaldab EKRE fraktsiooni teate täismahus:

Pärast aprillis toimunud politseioperatsiooni rahumeelsete meeleavaldajate vastu Riigikogu ees ja Vabaduse väljakul kutsus EKRE fraktsioon Elmar Vaheri jõudemonstratsiooni kohta selgitusi andma. 21. aprillil 2021 riigikogus toimunud kohtumisel EKRE fraktsiooni liikmete ja Vaheri vahel kinnitas viimane, et politsei lähtus oma tegevuse planeerimisel kaitsepolitsei ohuhinnangust, mille kohaselt oli meeleavalduste näol olemas oht põhiseaduslikule korrale.

Kaitsepolitsei võimaldas mitmetel EKRE fraktsiooni liikmetel konfidentsiaalsusmärkega memoga tutvuda ning selgus, et dokumendis puuduvad igasugused viited sellele, nagu oleksid meeleavaldused kujutanud võimalikku ohtu põhiseaduslikule korrale.

See tähendab, et Elmar Vaher valetas riigikogule rahva vastu suunatud jõu kasutamise põhjuste kohta. See vale ei olnud ainus. Ajakirjandusele antud intervjuudes on Elmar Vaher eitanud EKRE fraktsiooniga kohtumisel öeldud sõnu, et politseioperatsioonide korraldamise alus oli kapo ohuhinnang ja hoiatus, et meeleavaldused võivad ohustada põhiseaduslikku korda.

Peame vastuvõetamatuks olukorda, kus Eesti politsei kõrgeim juht räägib riigikogule ja avalikkusele vastukäivat juttu. Leiame, et Elmar Vaher ei saa jätkata juhina organisatsioonis, mille olulisimad väärtused on ausus ja usaldusväärsus. Juhime tähelepanu, et Vaheril on olnud aususega probleeme varemgi – tema karjääri jäävad meenutama rahva raha eest ostetud kõrvaklapid ja matkasaapad ning plagiaadikahtlusega magistritöö.

Kui Vaher peaks oma ametis jätkama, siis on see märk kõrgete riigiametnike eetikastandardi langusest, mis ühtlasi annab alust spekulatsioonidele, et aprillikuiste politseioperatsioonide taga oli valitsuse tellimus näidata jõuga koht kätte nendele Eesti kodanikele, kes julgesid tulla Reformierakonna ja Keskerakonna kahjuliku poliitika vastu tänavale meelt avaldama.

Ühtlasi teeme kaitsepolitseile ettepaneku avalikustada kõnealune memo, et luua selgust Eesti politsei ja valitsuse tegevuse motiivides. Meie hinnangul puudub vajadus seda dokumenti riigisaladuse templi all hoida, sest see ei sisalda midagi, mis paljastaks kaitsepolitsei töömeetodeid ja allikaid või oleks julgeoleku seisukohalt tundliku sisuga.

Toimetas Jaanus Vogelberg